Det ekonomiska biståndet till samhällets mest utsatta måste inflationssäkras nu!

Umeå kommun ska inflationssäkra försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd) tidigare än höjningen av riksnormen, efter förslag från Socialdemokraterna i Umeå. Det är en för oss prioriterad åtgärd med syftet att ge visst skydd för bland annat fattiga barnfamiljer mot den ytterligare utsatthet som följer av skenande inflation och tilltagande lågkonjunktur.

Från och med den 1 januari 2023 höjs riksnormen för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med 8,6 procent för att kompensera för inflationen. Men situationen är akut för många redan nu, inte minst fattiga barnfamiljer. Därför vill vi att Umeå kommun skyndsamt vidtar åtgärder för att skydda samhällets mest utsatta från inflationens skadeverkningar.

I oktober gavs förvaltningen, på vårt initiativ, i uppdrag att ta fram förslag för att lindra den ekonomiska situationen för barnfamiljer och ensamhushåll som uppehåller ekonomiskt bistånd nu i höst. Det uppdraget slutrapporterades nu i november med förslag om att implementera den höjda riksnormen redan från december. Ett förslag som vi nu vill att Umeå kommun genomför. Vid dagens sammanträde med individ- och familjenämnden erhöll vårt yrkande nämndens bifall.

”Inflationen och lågkonjunkturen slår hårt mot hela samhället. Men bland de som drabbas allra hårdast är fattiga barnfamiljer. Från Socialdemokraternas sida ser vi ett akut behov av att inflationssäkra ersättningarna till de mest utsatta grupperna i de svåra tider som råder. Därför lade vi detta förslag och vi är tacksamma för att övriga partiers ledamöter i individ- och familjenämnden ställde sig bakom vårt förslag.”

Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

Kontakt för ytterligare information:

Andreas Lundgren

Individ- och familjenämndens ordförande
vid Umeå kommun

andreas.lundgren@umea.se

070 – 533 58 24

facebook Twitter Email