“Jag är socialdemokrat för att jag vill se goda livsvillkor för alla oberoende av bakgrund och ekonomi.”

Novalie Lilja är 36 år gammal och överläkare i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus. Hon bor på Grisbacka med sin sambo och sin son. Novalie blev efter valet i år ersättare i kommunfullmäktige och dessutom nyligen vald till ett uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden vid Umeå kommun.

Förutom sitt kommunpolitiska engagemang är Novalie ordförande för S-kvinnor (Socialdemokratiska kvinnoförbundet) i Västerbotten och för Centrala stans socialdemokratiska förening i Umeå. Hon är också fackligt aktiv lokalt inom Läkarförbundet.

Novalie brinner för ett jämställt och jämlikt samhälle med ett väl fungerande folkhälsoarbete – med visionen om en god psykisk och fysisk hälsa genom hela livet för alla, oberoende av bakgrund och förutsättningar.

Hon har också ett särskilt intresse för samhällsbyggnadsfrågor. Detta intresse grundar sig i insikten om att den fysiska gestaltningen av vår stad och kommun har stor betydelse för hela samhällets utveckling. Det har betydelse för människors hälsa och möjligheter att ta plats i samhället på jämlika grunder. Det spelar också roll för tryggheten, jämställdhetsarbetet och omställningen mot ett hållbart samhälle.

Novalie engagerade sig politiskt 2014 efter att under en stor del av sitt liv varit engagerad i olika ideella organisationer.

“Jag valde att utveckla mitt engagemang till att även omfatta den politiska arenan för att på riktigt kunna driva på för förändringar som förbättrar vårt samhälle. Jag är socialdemokrat därför att jag vill se goda livsvillkor för alla och ett bättre samhälle att leva i för människor oberoende av bakgrund och ekonomi. Den kommande mandatperioden ser jag fram emot att vara delaktig i att fortsätta utveckla Umeå till en mer jämlik, jämställd och klimatvänlig kommun. En kommun där människor får utrymme att växa och må bra.” säger Novalie

Vill du precis som Novalie stå upp för ett jämställt och jämlikt samhälle? Du behövs! Bli medlem i Socialdemokraterna i Umeå du också: https://umesosse.se/engagera-dig/

Foto ovan: David Nordlund

facebook Twitter Email