I Luciatider ska vi sprida ljus – inte mörker

Vi hoppas att ni alla haft en fin Luciadag präglad av glädje, värme, gemenskap och ljus.

Namnet Lucia kommer från latinets lux, som betyder ljus. Och det är för att sprida ljus och värme i gemenskap som vi firar Luciadagen.

Låt oss alla verka för det som borde vara kärnan i firandet; att sprida ljus i vintermörkret och i de svåra tider som råder samt värna gemenskap och respekt för varandra.

Inte att – som ljusskygga krafter nu gör, ivrigt påhejade av extremnationalistiska aktörer – använda dagen för att sprida mörker, hat och hot.

För om det är något som hotar den Lucia-traditionen är det just dessa mörkermän som tar sig friheten att angripa luciafirande barn och som odlar misstänksamhet, förakt och hat.

facebook Twitter Email