Reformer för att stoppa mäns våld och för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Justitieminister Morgan Johansson och arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och presenterade den 3 september 2022 Socialdemokraternas omfattande reformförslag för att stoppa hedersrelaterat våld och förtyck.

Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Trots det lever många unga flickor och pojkar, och vuxna kvinnor, i en hederskontext. Det är tydligt att mer måste göras. Rätten att få leva det liv man själv vill ska vara ovillkorlig. Här finns inget utrymme för kompromiss. Alla i Sverige ska få gifta sig med vem de vill, klä sig hur de vill och vara sig själva. Stora insatser behövs.

– Varje flicka och pojke har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. Den rätten ska vi aldrig kompromissa med – inte en millimeter säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Socialdemokraterna går till val på följande:

  • Vi vill införa en ny brottsrubricering, psykisk misshandel, som uttryckligen kriminaliserar kontrollerande beteende.
  • Vi vill utvidga utreseförbudet så att det gäller fler situationer, exempelvis barn som förs utomlands för så kallade oskuldskontroller, uppfostringsresor eller så kallade omvändelseförsök för hbtqi-personer.
  • Vi vill skärpa lagstiftningen vad gäller så kallade oskuldskontroller för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för kontroller av deras sexualitet.
  • Vi vill skärpa det straffrättsliga skyddet mot så kallade omvändelseförsök av hbtqi-personer.
  • Vi vill att alla kommuner ska ha handlingsplaner för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck.
  • Vi vill införa ett nationellt frånvaroregister i skolan för att snabbare kunna upptäcka bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Vi vill stärka kvaliteten på de skyddade boendena. Barn som bor i skyddat boende ska kunna gå i skolan, de ska inte behöva träffa den vuxne som är skälet till att ens mamma bor i skyddat boende, och man ska behöva tillstånd för att få driva skyddat boende.
  • Vi socialdemokrater står upp för ett långsiktigt och permanent stöd till kvinno- och tjejjourerna för att möjliggöra stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete ska inte behöva bedrivas i projektform.
facebook Twitter Email