Umeåpartier eniga om fördelning av poster och uppdrag inför kommande mandatperiod

Genom samtal med företrädare för politiska partier har ett antal överenskommelser ingåtts, vilka ger en god grund för politiska arbetet i Umeå kommun efter valet 2022.

“Umeå har gett oss ett valresultat. Partierna har efter valdagen fört samtal med varandra om hur resultatet ska omsättas i mandatfördelning till styrelser och nämnder. Nu har vi ett framförhandlat förslag.” säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Fördelningen av poster och uppdrag i Umeå kommuns styrelser och nämnder påminner om 2018 års förslag till upplägg.

I likhet med tidigare mandatperioder kommer de borgerliga partierna i Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) ges möjlighet att besätta posterna som vice ordförande i Umeå kommuns nämnder, utskott och styrelser.

Vänsterpartiet ges möjlighet att besätta tre andra vice ordförande – i kommunfullmäktige, i äldrenämnden och i för- och grundskolenämnden.

Miljöpartiet ges möjlighet att besätta ordförande i hållbarhetsutskottet och överförmyndarnämnden, samt en andra vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Övriga ordförandeposter besätts av Socialdemokraterna.

Arbetarpartiet erhåller uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldrenämnden.

Uppgörelsen är en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet.

Uppgörelserna ger de ingående partierna möjligheter att bedriva politiskt arbete samt granska underlag och beslut.

“Umeås utveckling kräver samarbete och konstruktiva samtal mellan de politiska partierna.” säger Hans Lindberg.

Uppgörelserna innebär att partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet) ställer sig bakom fördelningen av platser i kommunens styrelser, bolagsstyrelser och nämnder.

Ytterligare frågor om uppgörelserna från medborgare och partimedlemmar i Socialdemokraterna hänvisas till de politiska sekreterarna vid Umeå kommun för Socialdemokraterna.

Vid ytterligare frågor från press och media, vänligen kontakta gruppledarna för de partier som ingår i uppgörelserna. För Socialdemokraternas räkning svarar Hans Lindberg (S), gruppledare och kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun, på frågor.

Foto ovan: David Nordlund

facebook Twitter Email