S bildar majoritet i SKR tillsammans med C, V och MP

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att bilda majoritet i Sveriges kommuner och regioner, SKR, den kommande mandatperioden.

– Jag ser fram emot samarbetet den kommande mandatperioden. Det är bra för SKR att vi tillsammans kan bilda en majoritetsledning. Kommuner och regioner i Sverige står inför stora utmaningar framåt. Vi behöver ta oss an dessa utmaningar i bred politisk enighet, säger Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i SKR.

Det här är SKR – Sveriges kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner är en medlemsorganisation för landets alla kommuner och regioner, och har till uppgift att stödja kommunerna och regionerna i deras arbete. SKR är också arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner, som tillsammans är arbetsgivare för mer än en miljon människor. Det gör SKR till Sveriges största arbetsgivarorganisation. SKR tecknar centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för kommuner och regioner.

SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner. De förtroendevalda representerar olika partier. Under den senaste mandatperioden har Moderaterna haft ordförandeposten i SKR.

Nu har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommit överens om att bilda majoritet i SKR den kommande mandatperioden. Det innebär att S, C, V och MP kommer att kunna bestämma vilken inriktning SKR ska ha framöver.

Läs hela pressmeddelandet här

facebook Twitter Email