50 000 polisanställda till 2032

Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt mål om 50 000 polisanställda år 2032. Vi vill se fler poliser i hela landet för att öka tryggheten på gator och torg och trycka tillbaka våldet. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som hotar vår samhällsgemenskap.

Den grova brottsligheten undergräver tryggheten i Sverige. Stöldligor skapar oro i hela landet. Kriminella gäng utnyttjar normlösheten som vuxit fram och sätter hela bostadsområden i skräck med skjutningar och narkotikaförsäljning på öppen gata.

Kampen mot kriminaliteten ska och måste vara kompromisslös. Hela samhället behöver mobilisera. Socialdemokraterna går till val på fler poliser, skärpta straff och en kraftfull offensiv för att bryta nyrekryteringen.

En av våra viktigaste insatser för att bekämpa gängen är utbyggnaden av Polismyndigheten. Vi vill se fler poliser över hela landet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen slog därför 2016 fast ett mål om 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Och det har gett resultat. Sverige har idag fler poliser än någonsin, straffen har skärpts och fler döms till längre straff.

Men det är uppenbart att det inte räcker. Vi vill se fler poliser över hela landet för att öka tryggheten och intensifiera kampen mot gängkriminaliteten. Vårt besked idag är att fortsätta den historiska tillväxten och se till att Polismyndigheten växer till 50 000 anställda 2032. Över 34 000 ska vara poliser. Det innebär också ett rekordantal poliser per 100 000 invånare.

– Våldet och den grova brottsligheten undergräver tryggheten i vårt land och den unika tillit vi svenskar har till varandra. Vi ser hela problemet och går till val på hela lösningen: fler poliser, skärpta straff och en omfattande offensiv mot nyrekryteringen. Idag ger vi besked om att Sverige ska ha 50 000 polisanställda totalt år 2032 – den kraftigaste utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin, säger Magdalena Andersson.

Fler poliser och fortsatt utbyggnad av hela rättskedjan

Det var både rätt och direkt nödvändigt att lägga om svensk kriminalpolitik när vi tog över regeringsmakten 2014. Sedan dess har vi sett en oavbruten expansion av hela rättskedjan. Vi har genomfört över 70 straffskärpningar, svenska fängelser är fulla och vi har fler poliser än någonsin. Men vi behöver göra mer.

Den polisiära närvaron i utsatta områden ska öka och varje kommun ska ha en kommunpolis. Domstolarna ska få ökade resurser så att den som begår ett brott möts av en snabb reaktion från samhället – tiden mellan brott och straff ska kortas ned. Åklagarna ska få fler verktyg och möjlighet att yrka på längre straff för gängkriminella. Våra gränser ska stärkas genom att Tullverket ges ökade befogenheter och bättre utrustning som röntgenapparater och vapen- och sprängämneshundar för att stoppa införsel av vapen och narkotika. Säkerhetspolisen ska växa så att vi kan möta det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och stärka myndighetens operativa förmåga för att förhindra våldsbejakande extremism. Vi vill också se en utbyggnad av Kriminalvården med fler fängelser och mer personal så att vi får plats med alla som nu döms.

– Vi är på god väg att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024. Men det kommer att krävas ännu fler poliser för att ytterligare intensifiera kampen mot gängkriminaliteten. Genom satsningar på Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och mer ska våldet tryckas tillbaka, säger Morgan Johansson.

För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet

De senaste åren har vi lagt stort fokus på det brottsbekämpande arbetet genom att skärpa över 70 straff och kraftigt bygga ut Polisen. Vi ska fortsätta att skärpa straffen och anställa fler poliser, men det är uppenbart att det inte räcker. För varje kriminell som spärras in står en ung pojke redo att ta dennes plats. Nyrekryteringen måste brytas. Nu behöver vi också satsa motsvarande på det förebyggande arbetet. Socialdemokraterna går till val på att vi för varje satsad krona på fler poliser ska satsa minst lika mycket på det brottsförebyggande arbetet.

– När vi tillträdde 2014 la vi om kriminalpolitiken. Det var en nödvändighet då resurserna dragits ner kraftigt under åren med en högerregering. Vårt besked idag är tydligt: Vi ska fortsätta den ambitiösa utbyggnaden av Polismyndigheten, för ökad trygghet i hela Sverige, säger Mikael Damberg.

facebook Twitter Email