Debatt: “Vill (L) ha lite sjönära kärnkraft i Holmsund – eller?”

Äntligen kan vi bygga kärnkraft även i Västerbotten, skrev Liberalerna i en debattartikel i mitten på januari. Men det är många obesvarade frågor som ryms i deras entusiasm. Exempelvis: var inte behovet av el brådskande? Det skriver Emma Vigren (S), ordförande för Umeå energi i ett debattsvar.

I debattartikeln beskrev de liberala politikerna i strålande ordalag sin vision om ett urandrivet Västerbotten.

Det var en artikel som väckte fler frågor än svar.

För det första fick jag aldrig någon klarhet i var de tänker sig att dessa små kärnkraftsreaktorer skall byggas. Klockarbäcken? Västerslätt? Varför inte härligt sjönära i Holmsund eller Skelleftehamn?

Om hur länge?

Och vem skall betala kalaset?

Att de missuppfattat tidsperspektivet kring när små modulära reaktorer faktiskt kan börja byggas är också uppenbart. Oavsett storlek kommer inte ny kärnkraft kunna vara i drift förrän en bra bit in på 30-talet.

Att de missuppfattat tidsperspektivet kring när små modulära reaktorer faktiskt kan börja byggas är också uppenbart. Oavsett storlek kommer inte ny kärnkraft kunna vara i drift förrän en bra bit in på 30-talet.

För det andra finns det redan idag förslag som på allvar skulle bidra till att lösa energikrisen, till exempel att regeringen kunde godkänna de stora ansökningarna om havsbaserad vindkraft som nu väntar på tillstånd. De skulle kunna producera motsvarande 40 procent av den nuvarande förbrukningen i Sverige. Utöver detta kan vi bygga ännu mer vind- och solkraft på land.

En sådan kraftfull utbyggnad av havs- och landbaserad vindkraft samt solkraft, skulle säkra både de gröna industrisatsningar som ligger i närtid och markant öka energiproduktionen i södra Sverige.

Den minnesgoda kan för övrigt tänka sig tillbaka 8-10 år och bli påmind om de protester som både organisationer, privatpersoner och kommuner genomförde mot det planerade kärnkraftsbygget i Pyhäjoki, Finland.

Exemplet kan säga något både om tidsperspektivet för utbyggnad, kostnaden för kärnkraft, och människors inställning till densamma.

Vad vi dock kan vara överens om är att det krävs en fortsatt kraftig ökad elproduktion i Sverige, eftersom den är avgörande för den gröna omställningen och inte minst för de investeringarna som nu görs i norra Sverige.

Vad vi dock kan vara överens om är att det krävs en fortsatt kraftig ökad elproduktion i Sverige, eftersom den är avgörande för den gröna omställningen och inte minst för de investeringarna som nu görs i norra Sverige. Nu kommer den energin som produceras i vår landsände också användas här.

På kort sikt är det främst den landbaserade vindkraften som måste öka, men även den till havs. Det måste också skapas förutsättningar för att kommuner ska vilja acceptera ny vindkraft och det måste bidra till lokalsamhället. Även den av regeringen aviserade utbyggnaden av de gröna kreditgarantierna måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion, inte bara till kärnkraften.

Sverige behöver mer el – så snabbt som möjligt. Men det som nu krävs och som efterfrågas är mer vindkraft som går snabbt att bygga ut och som producerar billig och förnyelsebar energi.

Sverige behöver mer el – så snabbt som möjligt. Men det som nu krävs och som efterfrågas är mer vindkraft som går snabbt att bygga ut och som producerar billig och förnyelsebar energi. Och i dagsläget bromsar regeringen vindkraftens utbyggnad, vilket riskerar att leda till att fortsatta industrietableringar i norra Sverige går förlorade.

Detta är inte bara dåligt för oss här uppe i norr, utan för hela Sveriges ekonomiska utveckling och den gröna omställningen.

Detta debattsvar av Emma Vigren (S) publicerades i Folkbladet den 10 februari 2023

Emma Vigren (S) Foto: David Nordlund

Emma Vigren (S)

ordförande för Umeå Energi AB

facebook Twitter Email