Viktigt framsteg för Umeås klimatarbete

I dag togs ett viktigt steg för Umeå kommuns fortsatta arbete med den gröna omställningen. Kommunfullmäktige antog slutligen förslaget till åtgärdsprogram för Umeå kommuns klimat- och miljömål.

“Det här är ett väldigt bra beslut eftersom kommunen nu kommer vidare i det viktiga arbete med insatser som behöver genomföras på miljö- och klimatområdet. Även om åtgärdsprogrammet är grundligt genomarbetat och väl avvägt så återstår mycket arbete i kommunens verksamheter och i kommande budgetbeslut för att ge programmet drivkraft”

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Vi vill att Umeå ska fortsätta täten bland Sveriges kommuner i den gröna omställningen, med målet om att uppnå klimatneutralitet.

Det kräver en bred ansats. Det åtgärdsprogram som beslutats om i dag är en av många delar i omställningsarbetet. Andra delar är hur vi arbetar med den fysiska planeringen av Umeå, de kommunala bolagens omställning, satsningar på kollektivtrafiken och engagerande av andra samhällsaktörer i att minska utsläppen.

Vad gäller det sista har vi tagit initiativ till en klimatfärdplan för näringsliv och andra aktörer i Umeå, där de åtar sig att minska sina utsläpp. Denna färdplan kommer att undertecknas vid ett möte den 1 december i år.

Åtgärdsprogrammet har dröjt alltför länge och i dag försökte de konservativa partierna med stöd av Liberalerna och Arbetarpartiet att stoppa antagandet av programmet än en gång.

I slutändan kunde det dock antas och det blir ett viktigt tillskott till det övriga arbete som bedrivits och bedrivs med att minska utsläppen av växthusgaser i Umeå. Programmet ska revideras och utvärderas varje år och kompletteras med nya åtgärder.

facebook Twitter Email