“Tidöregeringens politik är ett hot mot välfärdens personalförsörjning”

Med regeringens politik klaras inte kompetensförsörjningen eller välfärdens behov, Det skriver Peter Vigren, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (S) och Tomas Wennström, ordförande personalnämnden (S).

Debattartikeln nedan har även publicerats i Västerbottens-Kuriren och finns att läsa där via denna länk.

Den 21/12 publicerade VK en artikel om personalbristen i socialtjänsten i Umeå kommun, med anledning av nämndens sammanträde samma dag. Vice ordförande i individ- och familjenämnden, liberalen Hanna Lundin Jernberg, anklagade den socialdemokratiska ordföranden för att inte ha försökt påverka utvecklingen. Detta är naturligtvis osant.

Kompetensförsörjningsproblemet är komplext. Såväl kommuner som staten har möjligheter att påverka situationen på arbetsplatserna. Kommunerna kan organisera sig smart för att maximera utfallet av arbetet, verka för att folk ska vilja stanna på sina jobb, rekrytera bredare och göra våra anställningar så attraktiva det bara går.

Vi socialdemokrater har lyft frågan ett flertal gånger i kommunfullmäktige. Det finns nog inte någon ledamot där som inte har hört oss tala om att vi har ca 12 000 anställda i Umeå kommun och under de närmaste tio åren kommer över 9 000 av dessa att gå i pension eller avsluta sin anställning av olika anledningar.

Kompetensförsörjningen har varit uppe för diskussion i personalnämnden under samtliga möten de senaste fyra åren. Den har också varit aktuell i alla stora nämnder under lång tid. 

Vi socialdemokrater har lyft frågan ett flertal gånger i kommunfullmäktige. Det finns nog inte någon ledamot där som inte har hört oss tala om att vi har ca 12 000 anställda i Umeå kommun och under de närmaste tio åren kommer över 9 000 av dessa att gå i pension eller avsluta sin anställning av olika anledningar.

Tyvärr är situationen likartad i de flesta kommuner över hela landet, men på grund av näringslivets expansion längs Norrlandskusten är situationen här ännu besvärligare. Det är orsaken till att Västerbotten idag har Sveriges lägsta arbetslöshet. Därför ökar konkurrensen om arbetskraften – inte bara mellan kommunerna utan också mellan offentlig och privat sektor.

Under våren antog personalnämnden en kompetensförsörjningsplan. Under hösten har alla nämnder i Umeå kommun gjort detsamma. Vi socialdemokrater har också lyft upp frågan högst upp på dagordningen i kommunstyrelsen.

Men det här är en omöjlig ekvation att lösa utan statlig uppbackning.

Den S-ledda regeringen hade det här problemet i sitt kikarsikte under hela föregående mandatperiod. Oräkneliga miljarder satsades på utbildningsplatser inom yrkesvux, YH, AMU, folkhögskolor och universitet.

Den S-ledda regeringen hade det här problemet i sitt kikarsikte under hela föregående mandatperiod. Oräkneliga miljarder satsades på utbildningsplatser inom yrkesvux, YH, AMU, folkhögskolor och universitet.

Liberalerna stödde den regeringen fram tills de hade fått igenom sina två viktigaste frågor – sänkt skatt för superrika samt privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Den sistnämnda reformen gjorde att staten avväpnades som arbetsmarknadsregulator.

Efter detta klev Lundin Jernbergs parti in med själ och hjärta för ett borgerligt samarbete med nyfascister. Resultatet av detta blev Tidöavtalet och den budget regeringen nu lagt.

Tidöavtalet är en märkvärdig konstruktion ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det är liksom kirurgiskt designat för att minimera tillgänglig arbetskraft.

Tidöavtalet är en märkvärdig konstruktion ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det är liksom kirurgiskt designat för att minimera tillgänglig arbetskraft. Arbetskraftsinvandring ska i princip omöjliggöras. Ca 300 000 människor med permanenta uppehållstillstånd, och därför sannolikt i jobb, skall packa väskorna och bereda sig på att lämna Sverige. 

Inte ens kvotflyktingarna låter Liberalerna oss ha kvar. Det är inte bara en omänsklig politik, det kommer också innebära att vi inte klarar vare sig kompetensförsörjningen eller våra framtida välfärdsbehov.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar i en rapport, att orsaken till att befolkningen i arbetsför ålder överhuvudtaget har ökat de senaste tio åren är att antalet utrikesfödda personer har ökat med nästan 45 procent, medan antalet inrikesfödda i arbetsför ålder har minskat med drygt tre procent. 

Framöver ser SKR ett liknade mönster: ”Utrikesfödda står för ungefär 95 procent av den totala ökningen av personer i arbetsför ålder”. Att då, som Hanna Lundin Jernbergs partivänner i regeringen, låta sig styras av Sverigedemokraterna är sorgligt.

Regeringens budget fortsätter på samma spår. Skär ner YH, yrkesvux och slakta ut folkhögskolorna är det liberala s.k skolpartiets mantra idag.

Och mitt i detta haveri tronar ingen mindre än Johan Pehrson, liberal partiledare och arbetsmarknadsminister.

Regeringens budget fortsätter på samma spår. Skär ner YH, yrkesvux och slakta ut folkhögskolorna är det liberala s.k skolpartiets mantra idag. Och mitt i detta haveri tronar ingen mindre än Johan Pehrson, liberal partiledare och arbetsmarknadsminister.

I Umeå, där Lundin Jernberg yrvaket uppmärksammat att det tycks vara lite bekymmersamt med kompetensförsörjningen, sitter hon och anklagar oss för att inte ta frågan på allvar.

Men samtidigt som hon provocerade fram det här svaret är vi glada för att Liberalerna äntligen identifierat centrala frågor för kommunen. Förra mandatperioden handlade ju som bekant mest om småbåtshamnar för Liberalerna. Men nu återstår handling!

Vi förutsätter att Lundin Jernberg arbetar i kulisserna för att få Tidöregimen på bättre tankar. För tro det eller ej – sannolikheten att Pehrson et. al. lyssnar på Lundin Jernberg är faktiskt större än att de lyssnar på oss.

Tomas Wennström (S)

ordförande personalnämnden vid Umeå kommun

Foto: Robin Enander

Peter Vigren (S)

ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid Umeå kommun

Foto: Robin Enander

facebook Twitter Email