Aktuellt

Uttalande från Socialdemokraterna i Umeå

Uttalande antaget på representantskapsmöte 11 december 2017. Socialdemokratins ideal om alla människors lika värde, jämlikhet och demokrati finner inga nationsgränser. Därför har arbetarrörelsen en lång och stolt tradition av internationell solidaritet. Med anledning USA agerande i frågan om Jerusalems status som huvudstad är det vår skyldighet att stå upp för rättvisa och fred. Israels ockupation…

Läs mer

Partimedlemmarna har fastställt kommunledning och listor

Representantskapet har valt ett starkt lag som ska leda partiet framåt. Kommunalråd 1- Hans Lindberg Kommunalråd 2- Janet Ågren Ordf individ och familjenämnden – Andreas Lundgren Ordf För och grundskolenämnd – Moa Brydsten Ordf Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Peter Vigren Ordf byggnadsnämnden – Mikael Berglund Ordf Tekniska nämnden – Lena Karlsson -Engman Ordf äldrenämnd- Carin Nilsson…

Läs mer

Ny S-förening är bildad

För dig som är intresserad av vård- och omsorgsfrågor i kommun och landsting, tillgänglighetsfrågor av varierande slag har en ny Socialdemokratisk intresseförening bildats,. Föreningen heter S-vård i Umeå.  Vill du bli medlem i föreningen skicka ett mail till expen@umesosse.se eller per telefon 090-156595. I föreningens styrelse finns; Anders Löfqvist, ordförande Helena Forss Johansson, ledamot Katarina…

Läs mer
facebook Twitter Email