Den svenska modellen ska utvecklas

Kyrkovalet 2017 Bli medlem

Upptakt inför hösten

Umeå S-kvinnoklubb bjuder in till höstupptakt tisdag den 22 augusti  kl 18.00  i Birgittas stuga,  Sillviken 505 Inbjuden gäst: Titti Ådén, kyrkopolitiker, vårt första namn till Stiftsfullmäktige i kyrkovalet. Välkomna
Läs mer

Skärgårdssossen

Här kan du läsa första numret av Skärgårdssossen utgiven av Holmsunds Socialdemokratiska förening. Målsättningen med denna områdestidning är att nå ut till Holmsunds medborgare med aktuella politiska frågor, nyheter och bidra till att stärka informationen och transparensen mellan Umeå Kommun och våra medborgare. Helt således i led med vår egen förenings målsättning att ta tillvara Holmsunds intressen i Umeå Kommun. Tidningen delas ut till hushållen i Holmsundsområdet

Holmsunds S-Förening firar i år, likväl som bildandet av Holmsunds Kommun, 100 år. Sedan 1926 har vi Socialdemokrater förvaltat Holmsundsbornas intressen i stora och små frågor. På senare år har nog många upplevt att denna verksamhet minskat något men med nya krafter har vi nu förnyat styrelsen i föreningen och tar omtag i detta oerhörda…

Läs mer

Umeå kommun vill utmana normer

Nu fortsätter fördjupningen av Individ- och familjenämndens HBTQ-arbete. Vid sammanträdet i februari så beslutade vi om att påbörja ett arbete för att locka fler att kunna vara familjehem och utmana synen på familjehem. Vi som nämnd kommer arbeta tydligt med ett HBTQ-perspektiv i rekrytering och bemötande. Det var en enig nämnd som tog beslutet, vilket är…

Läs mer
facebook Twitter Email