Den svenska modellen ska utvecklas

Kyrkovalet 2017 Bli medlem

Är du vår nya ombudsman?

Som ombudsman arbetar du med frågor som rör Socialdemokraterna i Umeås verksamhet, men med särskilt fokus på folkrörelse och utåtriktat arbete. Du delar socialdemokratins värderingar. En av de viktigaste uppgifterna är att du bistår arbetarekommunens ordförande och styrelse i arbetet med partiverksamheten och dess utveckling. Du kommer bland annat ansvara för att våra medlemmar och…

Läs mer

Regeringen tar tag i vårdköerna

I dag tvingas många vänta alldeles för länge på vård. För att säkra att fler ska få vård snabbare inför regeringen nu en patientmiljard för att komma till bukt med vårdköerna. En grundbult i den svenska modellen är en bra sjukvård för alla, oavsett vem du är eller var du bor.

Regeringen satsar i höstens budget en patientmiljard för snabb vård. Den består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt. Skärpt vårdgaranti innebär i praktiken att dagens vårdgarantigräns på sju dagar i primärvärden ska skärpas, och att patienter ska få snabbare vård – bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet. Patientkontrakten ska säkerställa…

Läs mer

Jämlik tillgång till studier i hela landet

Kraven på utbildning ökar, då måste också närheten till utbildning öka även utanför storstäderna. Det skriver Harriet Hedlund (S) tillsammans med S-företrädare från norra Sverige.

Alla människors möjlighet till utbildning och vidareutbildning genom hela livet, och i hela landet är en grundbult i den svenska modellen och socialdemokratisk utbildningspolitik. Samtidigt är det fortfarande dubbelt så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier, än de som inte har det. Det ska vara enkelt att studera, oavsett…

Läs mer

Vårbudgeten 2017

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott…

Läs mer

Umeå kommun vill utmana normer

Nu fortsätter fördjupningen av Individ- och familjenämndens HBTQ-arbete. Vid sammanträdet i februari så beslutade vi om att påbörja ett arbete för att locka fler att kunna vara familjehem och utmana synen på familjehem. Vi som nämnd kommer arbeta tydligt med ett HBTQ-perspektiv i rekrytering och bemötande. Det var en enig nämnd som tog beslutet, vilket är…

Läs mer
facebook Twitter Email