Den svenska modellen ska utvecklas

1:a maj Bli medlem Vårbudgeten 2017

Socialdemokraternas medlemsutbildning

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet. Därför bjuder vi in alla intresserade medlemmar till vår medlemsutbildning steg 1 och 2. Vi håller till på Umeå Folkets Hus kl 18.30…

Läs mer

Obbola S-förening fyller 100 år

Obbola Socialdemokratiska förening fyller 100 år

För att uppmärksamma jubiléet publicerar föreningen, som ett resultat av en studiecirkel i samarbete med ABF Umeåregionen en områdestidning med ett axplock av det man jobbat för under de 100 år som gått. Läs mer här i Rosenbladet april 2017 (pdf)

Läs mer

Vårbudgeten 2017

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott…

Läs mer
facebook Twitter Email