Den svenska modellen ska utvecklas

Områdestidningar Bli medlem Engagera dig Se våra filmer

En rättvis vård är möjlig!

Föreningen S-vård bjuder in till öppet möte söndag 18 november kl 13-15.00 på ABF Rådhusesplanaden 16 B Vi samtalar om hur det är idag och hur personcentrerat förhållningssätt kan påverka allas rätt till lika vård på ett positivt sät Vi bjuder på enkelt fika! Välkomna! Styrelsen för S-vård /gm Katarina Nilsson Reian, ordförande

Läs mer

Socialdemokraternas partikongress 22-24 mars i Örebro, ombud ska väljas

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation. 350 ombud ska väljas till partikongressen. Västerbottens län har 17 ombud, varav 3 ombud väljs från Umeå arbetarekommun. Kongressen kommer att fokusera på två viktiga områden….

Läs mer

Politiska överenskommelser efter valet

PRESSMEDDELANDE Umeå 2018-09-25 Genom samtal med företrädare för politiska partier har ett antal överenskommelser ingåtts som ger en grund för Umeås politiska arbete. – Umeå har utifrån valresultatet två stora oppositioner, Alliansen och Vänsterpartiet. Uppgörelserna gör att båda dessa oppositioner får en rimlig möjlighet att bedriva sitt politiska arbete, säger   Hans Lindberg. Därför kommer…

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

För varje mandatperiod beslutar Umeå arbetarekommun om ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden. Detta förslag avser perioden 2019 – 2022 och är fastställt av Umeå arbetarekommuns Representantskap

För varje mandatperiod beslutar Umeå arbetarekommun om ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden. Detta förslag avser perioden 2019 – 2022 och är fastställt av Umeå arbetarekommuns Representantskap. Här nedan kan du läsa programmet i sin helhet och som Socialdemokraterna i Umeå går till val på. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022, kortversion Landsbygdsmanifest Valmanifest Lättläst_2018_svenska_tryckversion För…

Läs mer
facebook Twitter Email