Den svenska modellen ska utvecklas

Kyrkovalet 2017 Bli medlem

Representantskapsmöte

Socialdemokraterna i Umeå inbjuder ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte torsdag den 28 september kl 18.30 i PB-salen, Umeå Folkets Hus. Tema: Reflektion kring kyrkovalet Information från partikongressen 2017 (framflyttat från tidigare representantskap) Motion ang veteranmonument i Umeå insänd av Torgny Forss, Gimonäs-Carlshems s-förening Interpellationer Styrelsen för Umeå arbetarekommun

Läs mer

Stort tack för ditt stöd i kyrkovalet!

Socialdemokraterna går framåt i kyrkovalet. Tack alla som på olika sätt bidragit till valframgången. Inte minst ett stort tack till Dig som valde att rösta på oss. Vi lovar att göra allt vi kan för en öppen kyrka där ingen grupp eller individ ska ställas utanför. Alla ska känna sig välkomna till ett besök, ett…

Läs mer

Skärgårdssossen

Här kan du läsa första numret av Skärgårdssossen utgiven av Holmsunds Socialdemokratiska förening. Målsättningen med denna områdestidning är att nå ut till Holmsunds medborgare med aktuella politiska frågor, nyheter och bidra till att stärka informationen och transparensen mellan Umeå Kommun och våra medborgare. Helt således i led med vår egen förenings målsättning att ta tillvara Holmsunds intressen i Umeå Kommun. Tidningen delas ut till hushållen i Holmsundsområdet

Holmsunds S-Förening firar i år, likväl som bildandet av Holmsunds Kommun, 100 år. Sedan 1926 har vi Socialdemokrater förvaltat Holmsundsbornas intressen i stora och små frågor. På senare år har nog många upplevt att denna verksamhet minskat något men med nya krafter har vi nu förnyat styrelsen i föreningen och tar omtag i detta oerhörda…

Läs mer

Umeå kommun vill utmana normer

Nu fortsätter fördjupningen av Individ- och familjenämndens HBTQ-arbete. Vid sammanträdet i februari så beslutade vi om att påbörja ett arbete för att locka fler att kunna vara familjehem och utmana synen på familjehem. Vi som nämnd kommer arbeta tydligt med ett HBTQ-perspektiv i rekrytering och bemötande. Det var en enig nämnd som tog beslutet, vilket är…

Läs mer
facebook Twitter Email