“Valet i höst avgör framtiden för äldreomsorgen.”

Vi måste fortsätta satsa på äldreomsorgen, dess personal och på en tryggare vardag för våra äldre och seniorer! Det handlar om rättvisa, respekt och trygghet för de som byggt vårt land och vårt Umeå. Och inte minst rättvisa, respekt och trygghet för all den personal som varje dag jobbar hårt för att säkerställa en god vård och omsorg för våra äldre!

Vi mötte upp Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande och Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande, utanför Seniortorget för ett samtal om hur vi socialdemokrater vill bygga ett tryggare Umeå för våra äldre och förbättra villkoren för välfärdens hjältar – personalen.

“Valet i höst avgör framtiden för äldreomsorgen. Ska vi fortsätta satsa på våra äldre, personalen och goda villkor för personalen – eller ska det bli nedskärningar och skattesänkningar?”

säger Carin Nilsson (S), ordförande för äldrenämnden vid Umeå kommun och fortsätter:

“Jag kommer att strida varje dag för det första alternativet. Den saken är klar. Våra äldre och personalen måste gå före skattesänkningar.”

Vi träffade Carin Nilsson och Tomas Wennström (S), personalnämndens ordförande, utanför Seniortorget för ett samtal om hur vi socialdemokrater vill bygga ett tryggare Umeå för våra äldre och förbättra villkoren för välfärdens hjältar – personalen.

I klippet nedan kan du höra Tomas och Carin prata mer om vad vi gjort under mandatperioden och vad vi vill göra under åren som kommer för att stärka äldreomsorgen i Umeå.

Du kan också läsa mer om vår politik för en trygg äldreomsorg via denna länk.

facebook Twitter Email