Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva

*Samiska nationaldagen firas (umesamiska). I dag, den 6 februari, firar vi den samiska nationaldagen! Dagen firas sedan 90-talet och datumet den 6 februari valdes för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om att instifta nationaldagen fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors och dagen firas i hela Sápmi.

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur sedan lång tid tillbaka. Ubmeje ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län.

Ubmeje har utöver samisk befolkning, en lång samisk historia och områden med renbete också flera samiska institutioner, till exempel Svenska Samernas Riksförbund, Såhkie – Umeå sameförening och Várdduo – centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

I dag vill vi därför lyfta att den samiska närvaron och det samiska arvet är en ovärderlig del av Umeås historia, nutid och framtid.

Men samtidigt som det finns mycket att fira och hylla, är det viktigt att vi i dag minns och erkänner den rasism, det förtryck och de systematiska orättvisor som samer utsatts för i Sverige – såväl historiskt som i vår tid.

Arbetet för samiska rättigheter måste fortsätta i Umeå och i hela Sápmi.

Läs mer här om de aktiviteter och evenemang som äger rum i Umeå med anledning av samernas nationaldag i dag: Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva* – Umeå kommun (umea.se)

Foto ovan: Peter Steggo/Umeå kommun

facebook Twitter Email