Visar alla poster med taggen:Ubmeje

Sametinget håller plenum i Ubmeje

Vi vill uppmärksamma att Sametingets under veckan håller plenum i Ubmeje (Umeå)! Det är en viktig händelse i demokratins tecken.

Under gårdagen närvarade därför Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun, vid Sametingets middag tillsammans med andra inbjudna gäster från bl.a. myndigheter och det samiska civilsamhället och föreningslivet. Plenumförhandlingarna…

Läs mer

Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva

*Samiska nationaldagen firas (umesamiska). I dag, den 6 februari, firar vi den samiska nationaldagen! Dagen firas sedan 90-talet och datumet den 6 februari valdes för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om att instifta nationaldagen fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors och dagen firas i hela Sápmi.

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin…

Läs mer
facebook Twitter Email