Visar alla poster med taggen:urfolksrättigheter

Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva

*Samiska nationaldagen firas (umesamiska). I dag, den 6 februari, firar vi den samiska nationaldagen! Dagen firas sedan 90-talet och datumet den 6 februari valdes för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om att instifta nationaldagen fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors och dagen firas i hela Sápmi.

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin…

Läs mer
facebook Twitter Email