“Äntligen kan vi gå från ord till handling med en samisk enhet inom äldreomsorgen i Umeå”

Vid äldrenämndens sammanträde i slutet av april fattades äntligen ett beslut som ligger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande, varmt om hjärtat. "De jag har pratat med och de som deltagit i vår enkät har framfört hur värdefullt det skulle vara med en sådan enhet - för att stärka tryggheten, friheten och den så viktiga känslan av inkludering, för våra äldre samer i Umeå. Det känns bra att vi äntligen har kunnat gå från ord till handling med detta nu."

I enkätsvar från äldre personer som identifierar sig som samer ansåg 90 procent att det är viktigt med en särskild enhet med samisk inriktning på vård- och omsorgsboende. Enheten kommer att innefatta sju lägenheter och utgöra en del av Tegs vård- och omsorgsboende. Den ska stå klar senast våren 2023 efter att lokalerna har renoverats. Sedan tidigare finns en finsk enhet på äldreboendet på Ersboda.

Utvecklingen av enheten sker med utgångspunkt i de önskemål och tankar som framkommit vid samråd och i enkät och inomhusmiljön kommer att utformas i nära samarbete med äldreomsorgens minoritetssamordnare och i dialog med de seniorer och äldre i den samiska gruppen i Umeå. Ett viktigt önskemål för utemiljön är att det ska uppföras en eldstad med vindskydd som är möjlig att bruka året runt.

Det här är ett beslut som glädjer mig och mina socialdemokratiska kollegor i nämnden. Det talas mycket i dag om inkludering och att ge människor förutsättningar att blomstra oberoende av bakgrund. Men som i så många andra frågor hamnar de äldre ofta i skymundan i diskussionen. Men för mig är det oerhört centralt att samhället på allvar ser även äldres behov, äldres mångfald och att vi – ja, jag säger vi eftersom jag nog kan få titulera mig senior åtminstone såsom av årgång -48 – faktiskt har samma behov som alla andra av att känna delaktighet, trygghet och erkännande av vår värdefulla särart.”

säger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande vid Umeå kommun.

Nu inleds ett arbete med att söka personal som har rätt kompetens för att jobba på enheten. En viktig komponent blir att hitta personal som talar samiska. En sådan kompetens kan ha en stor betydelse för vården och livskvalitén, inte minst för äldre som utvecklar demens och inte sällan återgår i högre grad till det språk som ligger dem närmast hjärtat.

Vi måste se den här satsningen som ett av många exempel på värdet av en gemensamt finansierad, demokratiskt kontrollerad välfärd och ett av många exempel på varför välfärden och dess personal förtjänar mer resurser. Mycket mer.”

säger Carin Nilsson (S) och fortsätter:

“För mig är det tydligt att vi behöver få ett slut på ideologiskt motiverade privatiseringsexperiment, på riskkapitalbolagens vinstflykt med miljarder i skattemedel till skatteparadis. Pengarna ska gå till det de är avsedda för – behoven är stora och vi har långt kvar innan vi kan bli nöjda.”

hon tillägger:

“Därför måste vi återta den demokratiska kontrollen över välfärden och på allvar bryta med skattesänkar- och nedskärningspolitiken som under Reinfeldts 8 år orsakade enorma skador, uppslitande hål, på mer än 140 miljarder i skola, vård och omsorg. Pengar som istället delades ut som skattesänkningar – mest till de som redan har det väldigt väl förspänt.”

“Dessa skador på välfärden har ännu inte kunnat repareras – helt enkelt för att högern i riksdagen blockerar de reformer som skulle göra störst skillnad för att ge skola, vård och äldreomsorg de resurser de behöver för att säkerställa jämlikhet, trygghet och frihet från barndom till ålderdom.”facebook Twitter Email