Vi håller ihop Umeå

Områdestidningar Bli medlem Kontakta oss Se våra filmer

Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in partimedlemmar och ombud till Representantskapsmöte torsdag 22 april kl 18.30 Mötet sker digitalt via Zoom,

Länk till mötet https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82441706768 Behandling av 31 motioner till partikongressen Fastställande av kyrkopolitiskt valmanifest (Arbetarekommunens styrelse har beslutat att hänskjuta fastställandet av kyrkopolitiska valmanifestet till repskapet den 23 maj, på grund av mängden motioner att behandla) Om du är medlem och vill ta del av motionerna kontakta då oss via mail expen@umesosse.se eller tfn 156595…

Läs mer
Under måndagens kommunfullmäktige stoppade vi högerpartiernas senaste förslag om att sälja ut kommunal verksamhet och kommunanställda, trots att fakta talar för att det inte skulle gynna det lokala näringslivet, kommunen, skattebetalarna eller personalen. Motionerna hade stöd av (L), (M), (KD) och (C) och gick ut på att Umeå kommuns städservice och IT-funktion ska upphandlas från privata aktörer. Vi säger NEJ till dyra och dåliga privatiseringar!

Omkring 300 lokalvårdare vid Umeå kommun riskerade att förlora sina jobb och sin trygghet. Kvalitén på lokalvården skulle bli sämre och notan för en utförsäljning hade blivit dyr för skattebetalarna, med tanke på hur effektiv kommunens städverksamhet är i dag. Därför är vi glada att vi kunde stoppa motionerna under fullmäktige. Vi kommer att fortsätta…

Läs mer

Socialdemokraterna i Umeå har genomfört sitt årsmöte

I söndags (210321) hade Umeå Arbetarekommun sitt årsmöte. Ett hundratal medlemmar var närvarande och lyssnade bl a på anföranden från Susanna Gideonsson, ordförande för LO, Andreas Beckert, teamchef Arena för Samverkan på TCO, och Joakim Åsberg, ordförande för SACO-rådet i Umeå kommun, som gästade årsmötet. Gästerna betonade vikten av att lyssna på fackföreningsrörelsen och deras…

Läs mer

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att ändra det nationella uppropet mot SD till Nationellt upprop för demokrati.

Nationellt upprop för demokrati fram till och med valet 2022. Syfte: Syna och belysa dagens politik ur ett demokratiskt perspektiv. Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar dagens politik. Sen drar vi paralleller till hur partierna agerar inom olika politikområden. Syna Partierna inom följande områden: Migrationspolitik, Lag och ordning, Miljöpolitik/klimat, Privatisering, Budget, Public…

Läs mer

Utförsäljningen av Umeå kommuns städpersonal och IT-funktion har ännu inte stoppats.  

Under gårdagens kommunfullmäktige skulle två motioner från Liberalerna behandlas. Motionerna har stöd av (M), (KD) och (C) och går ut på att Umeå kommuns städservice och IT-funktion ska upphandlas från privata aktörer. På grund av långa debatter i andra ärenden bordlades dock motionerna till kommunfullmäktige i slutet av mars. För oss socialdemokrater innebär det att vi kommer att fortsätta bilda opinion och ta fajten för att rädda städet och IT från dyra, ogenomtänkta och dåliga privatiseringar.

Omkring 300 lokalvårdare vid Umeå kommun riskerar fortfarande att förlora sina jobb och sin trygghet. Kvalitén på lokalvården skulle bli sämre och notan för en utförsäljning hade blivit dyr för skattebetalarna, med tanke på hur effektiv kommunens städverksamhet är i dag. Därför hade vi hoppats kunna stoppa motionerna under fullmäktige. Men vi ger inte upp,…

Läs mer

Alla anställda ska ha tillgång till avgiftsfritt kaffe och te på arbetstid i Umeå kommun

Alla som arbetar i Umeå kommun behövs för att våra verksamheter ska fungera och kunna leverera en god vård, skola, omsorg och service till medborgarna. Därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att alla anställda visas uppskattning på lika villkor, oavsett om man är vårdbiträde, anläggningsarbetare, lärare, planarkitekt eller kommunjurist. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att kaffe och te ska vara avgiftsfritt på arbetstid för alla anställda i Umeå kommun.

Många anställda har påtalat att det finns orättvisa skillnader i arbetsvillkor och personalförmåner i Umeå kommun. Det är inte acceptabelt. Därför har vi socialdemokrater tagit initiativ i personalnämnden till en total genomlysning av arbetsvillkor vad gäller arbetskläder, arbetsverktyg och olika personalförmåner som finns i Umeå kommun. Utredningen kommer att redovisas för personalnämnden under våren. Men…

Läs mer
Nu drar vi igång IDÉFORUM igen, denna gång i digital form. Vi kommer att genomföra 4 kvällsmöten under vintern/våren med lite olika teman. id varje möte har vi någon eller några inledare, därefter blir det diskussion och tankeutbyte. Diskussionen ska i förlängningen leda till någon form av handling.

Första träffen äger rum; Tisdag 16 februari kl 18.30 – 20.00 Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83116694264 Första mötet som inleds av Thomas Wennström kommer att handla om vad vi kan lära oss av den politiska utvecklingen i USA där faktiskt 74 miljoner amerikaner röstade på Donald Trump. Vilka slutsatser kan vi i Sverige/Umeå dra av det som hänt…

Läs mer

Lista: vidtagna åtgärder för att stötta Umeås företag under coronakrisen.

Pandemin är inte över och innebär fortsatt stora ansträngningar på samhället. Högsta prioritet under pandemin har för oss socialdemokrater varit att samhället skyddar människors liv och hälsa samt ser till att välfärden klarar sitt uppdrag i dessa svåra tider. Men för att samhället ska fungera även efter pandemin måste vi också vidta åtgärder för att skydda ekonomin, företagandet, tryggheten, jobben, civilsamhället, idrottslivet och kulturen. 

De ekonomiska skadeverkningarna av krisen är långtgående. Regeringen har därför sjösatt omfattande stödåtgärder för att bromsa arbetslösheten och ge företagen större möjligheter att ta sig igenom krisen. Lokalt har vi tagit initiativ till ett stort antal stödåtgärder som sedan genomförts av Umeå kommun under 2021. Bland de åtgärder som vidtagits under 2021 för att skydda…

Läs mer

Socialdemokraterna föreslår fortsatt avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel i Umeå kommun

Pandemin är inte över. Högsta prioritet är fortsatt att värna människors liv och hälsa och att se till att välfärden fortsätter att fungera. Men vi måste också agera för att lindra coronakrisens effekter på företagande, jobb och samhället i övrigt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Umeå en förlängning av stödåtgärder till näringslivet. I dag

Vår uppfattning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till näringsliv, föreningsliv och andra för vårt samhälle viktiga aktörer som drabbats hårt av coronakrisen. Därför kommer vi att fortsätta föreslå stödåtgärder tills dess att vaccinationerna leder till att samhället kan öppnas upp igen.  säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna i Umeå kommer…

Läs mer

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022. Syfte: Belysa och syna SDs politik och tydliggöra att SD är ett odemokratiskt och rasistiskt parti. Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar deras politik. Sen drar vi paralleller till hur andra partier närmar och sig…

Läs mer
facebook Twitter Email