Beslut: Sju miljoner kronor i stöd till föreningslivet!

Tidigare i veckan beslutade fritidsnämnden vid Umeå kommun att fördela sammanlagt 6 936 604 kronor för att stötta ideella föreningar som äger och driver egna lokaler och anläggningar.

Syftet med stödet är att stötta ideella föreningar som äger och driver egna lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet samt för samlingslokaler inom kommunen. Stödet består av två delar varav det första är ett driftsstöd ska täcka delar av driftskostnader för föreningsägda lokaler, anläggningar och samlingslokaler.

– De ideella föreningarnas egna anläggningar är ett viktigt komplement till våra kommunala anläggningar. Föreningarna skapar ett stort värde för invånare i hela kommunen, både på landsbygden och mer stadsnära, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Driftstödet uppgår 2023 till 5 145 417 kr och går till bland annat fotbollsplaner, isbanor, elljusspår, badplatser, ridanläggningar, fiskeplatser, friluftsanläggningar och skoterleder.

Investeringsstöd ger möjlighet till nybyggnationer och renoveringar

Den andra delen är ett investeringsstöd som ger föreningar möjlighet att renovera eller bygga nya anläggningar. Sammanlagt 1 791 187 kr delas ut i stöd 2023.

Av de budgeterade medlen bidrar kulturnämnden med 465 600 kr till drift av samlingslokaler. Resterande del finansieras av fritidsnämnden.

På bild ovan, Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden vid Umeå kommun. Foto: David Nordlund

facebook Twitter Email