Beslut: 3,8 miljoner för ett starkare föreningsliv!

Under veckan fattade fritidsnämnden vid Umeå kommun beslut om att bevilja sammanlagt 3 773 231 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2023 till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper och till verksamhet för rättighetsfrågor. För oss socialdemokrater är ett starkt och levande föreningsliv en avgörande del i att bygga ett tryggt, hållbart och demokratiskt Umeå.

– Föreningarna som får stöd arbetar alla inkluderande med barn, ungdomar och utsatta målgrupper för att förbättra både för individen och för samhället i stort. Vi är väldigt stolta över kommunens föreningar och det jobb de gör, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Verksamhetsstödet till fritidsverksamhet för prioriterade grupper syftar bland annat till att främja en god folkhälsa för prioriterade grupper, stötta utsatta målgrupper, engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet samt göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 27 föreningar och politiska ungdomsförbund får dela på sammanlagt 1 782 931 kr.

Syftet med stödet till verksamhet för rättighetsfrågor är bland annat att stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter samt att stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och informationsspridning. 52 föreningar får dela på sammanlagt 1 990 300 kr.

Läs mer via denna länk.

facebook Twitter Email