Regionen stärker arbetet för barn och ungas psykiska hälsa

I går, den 21 februari, antog regionfullmäktige ett 11-punktsprogram för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten. Programmet är ett resultat av arbetet i den föregående mandatperiodens tre beredningar för folkhälsa och demokrati samt samverkansarbete med länets alla kommuner. Programmets mål är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
Fr.v. Emma Lindqvist (MP), Peter Olofsson (S) och Jonas Karlberg (V)

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer. Det är en utveckling som vi i den rödgröna majoriteten känner stor oro inför och tar på största allvar. Därför är 11-punktsprogrammet så viktigt, säger regionstyrelsen ordförande Peter Olofsson (S).

Bland punkterna i programmet finns bland annat förslag om att öka tillgängligheten till BUP med förstärkta resurser, förenkla vägen in till hjälp och stöd för barn och unga, verka för hälsosamma levnadsvanor och fritidsaktiviteter som förebygger psykisk ohälsa, utveckla arbetet för suicidprevention samt utveckla familjecentraler och förbättra föräldraskapsstöd.

Tidigare har samtliga partier i regionfullmäktige visat stöd för 11-punktsprogrammets syfte, med undantag från Sverigedemokraterna. Men nu har Moderaterna svängt och vill avslå hela programmet. Kristdemokraterna, däremot, vill inte avslå programmet utan föreslår flera tillägg. Detta väcker frågor om huruvida Moderaterna och Sverigedemokraterna prioriterar barn och ungas psykiska hälsa samt pekar även på en tydlig splittring bland oppositionspartierna.

Det är beklagligt att Moderaterna inte vill stödja arbetet för barn och ungas psykiska hälsa, säger Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämlikhet och jämställdhet. För oss i den rödgröna majoriteten är alla barns rätt till en bra uppväxt prioriterat. Att satsa på barn och unga är en investering för hela samhället, nu och för framtiden.

Samverkan mellan å ena sidan regionens verksamheter – barn och ungdomspsykiatrin, familjecentraler, hälsocentraler och sjukstugor – och å andra sidan kommunernas verksamheter – skolan och socialtjänsten – är avgörande för att lyckas i arbetet för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Hälso- och sjukvård, skola och civilsamhället är alla delar i samhället som kan och ska bidra i arbetet för att främja en god psykisk hälsa för barn och unga, säger Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för hållbarhet, klimat och miljö. Men med många aktörer inblandade hamnar ofta ansvaret för att samordna insatser på barnets föräldrar. Här behöver regionen ta ett större ansvar – inte föräldrarna!

Programmet finns att läsa i sin helhet via denna länk. (punkt 14 på dagordningen)

Kontaktuppgifter

Peter Olofsson (S), Regionstyrelsens ordförande
peter.olofsson@regionvasterbotten.se
070 250 05 41

Jonas Karlberg (V), Regionråd med ansvar för jämlikhet och jämställdhet
070 725 49 19
jonas.karlberg@regionvasterbotten.se

Emma Lindqvist (MP), Regionråd med ansvar för hållbarhet, klimat och miljö
073 914 04 19
emma.lindqvist@regionvasterbotten.se

facebook Twitter Email