Visar alla poster med taggen:Peter Olofsson

Regionen stärker arbetet för barn och ungas psykiska hälsa

I går, den 21 februari, antog regionfullmäktige ett 11-punktsprogram för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten. Programmet är ett resultat av arbetet i den föregående mandatperiodens tre beredningar för folkhälsa och demokrati samt samverkansarbete med länets alla kommuner. Programmets mål är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer. Det är en utveckling som vi i den rödgröna majoriteten känner stor oro inför och tar på största allvar. Därför är 11-punktsprogrammet…

Läs mer
facebook Twitter Email