Välfärd, jobb, bostäder, trygghet och klimat i fokus när Socialdemokraterna i Umeå presenterar sina vallöften

Under torsdagen presenterade Socialdemokraterna i Umeå de prioriteringar partiet går till val på den 11:e september. "Det handlar om att möta de viktigaste frågorna för att bygga en trygg och hållbar kommun. Det handlar om välfärden, jobben, tryggheten och att möta klimatkrisen." säger Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå.

Först ut att uppmärksamma valmanifestet var Folkbladet i en artikel där Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande blir intervjuad. Han säger till tidningen att:

Det vi är väldigt bestämda med när vi ser både klimatförändringar och krig i omvärlden är att vi kommer att fokusera på en jämlik välfärd från barndom och ålderdom. Det handlar om att öka bemanningen i grundskolan och äldreomsorgen med fler händer i välfärden.

och tillägger

Det här går före skattesänkningar.

Den vision vi söker väljarnas stöd för kan sammanfattas i fyra punkter:

  • En jämlik välfärd från barndom till ålderdom. Vi vill öka bemanningen i grundskolan och äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön. Det behövs fler händer i välfärden! Detta måste gå före skattesänkningar för att Umeå ska hålla ihop. 

  • Umeå ska växa tryggt och säkert utan utsatta områden. Vi vill öka bostadsbyggandet i hela Umeå, stärka skolan och utveckla det förebyggande arbetet – i nära samverkan med bl.a. Polisen. 

  • En snabb och rättvis klimatomställning. Vi vill kraftsamla för ett klimatneutralt Umeå och möta konsekvenserna av klimatförändringar på olika nivåer.

  • Jobb, bostäder och utveckling i hela kommunen. Vi ska fortsatt bygga samhället starkt med fler bostäder och bidra till utveckling av grön industri och en stark arbetsmarknad.

Hör Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå, berätta om våra vallöften i klippet nedan:

Vad är ett valmanifest?

Socialdemokraterna i Umeå har tagit beslut om kommunpolitiskt program för kommande mandatperiod. Det är vägledande för de förtroendevalda i det politiska arbetet och grund för kommande politiska förslag.

Det underlaget nu konkretiseras ytterligare till ett antal vallöften – och presenteras i och med detta valmanifest. Du kan ta del av valmanifestet i dess helhet via denna länk eller längre ned i detta inlägg.

Utgångspunkt och vision för de kommande fyra åren. 

Hela Umeå ska vara en trygg kommun för alla – vilket innebär ett behov att satsa på förebyggande arbete, en bra skola, en meningsfull fritid för våra barn och unga, samt jobb, sysselsättning och olika typer av bostäder blandat i stadsdelar och kommundelar. 

Vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför skattesänkningar och vinstuttag. En trygg, jämlik välfärd lägger grunden för frihet och utveckling för alla. Välfärdens personal behöver fler kollegor och bättre villkor.

Samtidigt behöver kommunen växa och fler umebor bo och leva här för att Umeå ska klara av den efterfrågan som finns på bra personal. Socialdemokraterna ser därför att vi behöver fortsätta satsa på utbildningar och bygga fler bostäder för både nya och befintliga umebor.

Umeå ska kunna erbjuda jobb, utveckling och bostäder i hela kommunen. När såväl landsbygd, tätorter som staden utvecklas stärker de varandra och Umeå blir en bättre och mer jämlik kommun. 

När kommunen växer och utvecklas är det viktigt att det sker hållbart och långsiktigt. Umeå ska vara en föregångare för en snabb och rättvis klimatomställning, så väl som att klara klimatförändringarna. 

För att klara dessa utmaningar så kommer vi under nästa mandatperiod arbeta utifrån fyra fokusområden som konkretiseras till fyra vallöften. 

Välfärd

Välfärden är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Goda skolresultat förebygger klyftor och sociala problem. En god äldreomsorg och sjukvård skapar tillit och trygghet i vardagen. Välfärden bygger Umeå starkare, tryggare, jämlikare och friare.

Därför sätter vi välfärden först! Vi har prioriterat välfärdens behov vid fördelningen av resurser under mandatperioden och detta måste fortsätta. För oss Socialdemokrater går välfärd alltid före skattesänkningar.

Vallöfte 1:

  • Vi ska öka bemanningen i grundskolan och äldreomsorgen.

Trygghet

En trygg stad och kommun kräver ett helhetsgrepp – skola, socialtjänst, planering, bostadsförsörjning, kultur, fritid och samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer.

Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert – utan utsatta områden. Det går före sänkt skatt och nedskärningar i det förebyggande arbetet.

Vallöfte 2:

  • Vi ska bygga ut det förebyggande arbetet med tidiga insatser för barn och unga.

Klimat

Det behövs ett helhetsgrepp kring klimatfrågan. Umeå ska gå före mot klimatneutralitet och samtidigt rusta för klimatsäkerhet.

Omställningen ska ske både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Omställningen ska vara snabb, jämställd och rättvis.

Vallöfte 3:

  • Vi ska bygga ut kollektivtrafiken och göra det enklare att gå och cykla.

Jobb, bostäder och utveckling

Jobb, bostäder och utveckling ska finnas och tillskapas i hela kommunen.

Vi vill höja takten i bostadsbyggandet, med fler villor och småhus för barnfamiljer och fler bostäder för unga och äldre, genom ökad planberedskap.

Konkurrensen om arbetskraft är påtaglig såväl för företag som offentlig sektor. Kommunen ska erbjuda yrkesutbildningar för att företag och offentlig sektor ska kunna hitta de kompetenser som behövs.

Vallöfte 4:

  • Vi ska planera för fler bostäder och mer industrimark för nya gröna jobb.

Vi går till val på att skapa ett bättre Umeå tillsammans. Men vi behöver också ditt stöd. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september, för ett Umeå som håller ihop och där vi sätter vanligt folks intressen och behov främst!

facebook Twitter Email