Mer personal och bättre villkor stärker äldreomsorgen

I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 sätter vi välfärden i fokus. Vi föreslår att våra satsningar på 20 miljoner för höjd grundbemanning i äldreomsorgen i Umeå kompletteras med 13,5 miljoner ytterligare till 2023 för att öka bemanningen och därmed förbättra arbetsvillkoren och höja tryggheten i äldreomsorgen.

Det behövs fler händer och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen.

Därför har vi infört rätten till heltid med tillsvidareanställning som norm, med resultatet att ofrivilliga deltider försvunnit och att mer än 90 procent inom äldreomsorgen har en heltidsanställning. Under pandemin har detta varit av särskilt stor betydelse. Personal med trygga anställningar och högre kontinuitet har varit en viktig faktor i att Umeå tillhört de regioner i landet som klarat pandemin bäst.

Vi har också satsat på ökad grundbemanning för 2022 med 20 miljoner. Nu vill vi ta nästa steg. Det behövs mer personal i äldreomsorgen och bättre villkor.

Vi föreslår därför därför i vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023:

facebook Twitter Email