Stark uppslutning och viktiga samtal på Ålidhem

Under veckan har Socialdemokraterna i Umeå knackat dörr på Ålidhem!

Alla har slutit upp – arbetarekommunens styrelse, s-studenter, SSU Umeå och medlemmar från områdesföreningarna.

Ålidhems s-förening har lett oss på sina vanliga rutter från när de delar ut föreningens tidning Spången.

En kväll var utbildningsminister Anna Ekström med och knackade och efteråt drack vi kaffe i Umeå Socialdemokratiska Högskoleförenings lokal på Biologigränd.

Vi har samlat in namn till partiets upprop mot vinster i välfärden och bjudit in till Ålidhems s-förenings 50-årskalas.

Vi har fått nya medlemmar och haft engagerade samtal om allt från Tegelbruksberget till friskolesystemet.

Men det viktigaste har varit samtalen med dem som velat diskutera våra ståndpunkter. Att få höra hur olika väljare uppfattar oss, resonera kring politiken i kommunen och få förklara bakgrunden till hur vi agerar i olika frågor är bland det bästa med att vara ute och knacka dörr!

Bilder från veckans dörrknackningar på Ålidhem och övriga aktiviteter.

facebook Twitter Email