Ari brinner för en meningsfull fritid för alla!

Ari Leinonen (S) är ordförande för fritidsnämnden vid Umeå kommun. Han brinner för att alla ska ha jämlika möjligheter till en meningsfull fritid och ser det som en viktig uppgift för samhället att stötta ett starkt och levande föreningsliv.

“Det är en avgörande del för att bygga ett Umeå som växer tryggt och hållbart.” säger Ari som beskriver bakgrunden till sitt politiska engagemang såhär:

“Jag blev medlem i socialdemokraterna i början av 80-talet i Brämaregårdens S-förening i Göteborg. Efterkrigstidens historia, upplevelser och berättelser i mellersta Finland var grunden i mitt ställningstagande. Idag är det balansen av två grundläggande behov, trygghet och frihet för människan när jag tittar tillbaka och framåt som är Socialdemokratins ledstjärnor.” säger han och fortsätter:

“Jag fick förtroendet 2014 att bli fritidsnämndens ordförande. Mitt engagemang i Umeås socialdemokrati tog fart 93-94 när jag fick möjligheten och genomgå politiska aftonskolan. Har sedan av mitten av 90 talet varit förtroendevald i kommunfullmäktige, jämställdhetsutskottet och fritidsnämnden. Är också medlem i Gimonäs-Carlshems Socialdemokratiska förening sedan i slutet av 80-talet och är idag ordförande.”

Läs, se och hör mer om Ari här: https://umesosse.se/om-oss/vara-politiker/namndsordforande/ari-leinonen/

facebook Twitter Email