Umeborna – inte marknaden – ska ha kontroll över skolan

Umeborna skall känna sig försäkrade om att vilken skola de än sätter sina barn i skall de kunna vara säkra på att de får den bästa utbildning som går att få. För att bygga en skola där alla elever får en chans att lyckas krävs ett starkare mandat för ett systemskifte. Det skriver våra skolpolitiker i Umeå, Moa Brydsten och Peter Vigren.

Friskolesystemet är segregerande och flyttar makten över skolan från medborgarna till marknaden. Ett fragmentiserat utbildningssystem innebär att barnen i Umeå inte får lära känna hela samhällets bredd. Så sliter man isär samhällen.

Vi vill ta itu med problemen. Men då behöver vi ditt stöd i både kommun och riksdag. Vi kan inte göra något åt problemen med mindre än att vi får ett tillräckligt starkt uppdrag att göra det och i riksdagen är majoriteten en höger som blockerar de reformer som krävs på systemnivå.

Vi behöver fortsätta satsa på skolan lokalt. Men vi behöver också på nationell nivå ta itu med ett dysfunktionellt system som segregerar och leder till att skattemedel läcker till riskkapitalbolag i skatteparadis. Det behövs också kraftfulla reformer som gör det möjligt för staten att skjuta till mer resurser till skolan.

Alla mänskliga samhällen har genom historien haft system att föra kunskaper från en generation till en annan. Det tycks ligga i vår natur att betrakta samhället i ett längre perspektiv än vår egen livstid.

Under många tusen år var dock formell utbildning något för de allra mest privilegierade i samhällspyramiden. Vanliga människor fick i bästa fall lära sig av sina äldre syskon eller föräldrar, och i värsta fall lära sig själv genom livet.

Men under industrialismen hände någonting. Utbildning öppnades steg för steg upp för alla människor, oavsett kön och inkomst. Detta tar vi fullständigt för givet i dag, men vi lever i en historisk parentes där utbildning är en rättighet för alla. Detta är en rättighet som måste försvaras varenda dag.

Mitt i denna historiska parentes, 2014, fick vi förtroendet av umeborna att leda era två skolnämnder. Det var åtta år sedan, och vi har försökt varenda dag att göra oss förtjänta av ert förtroende.

Under tiden för vårt ordförandeskap har det tagits beslut om 2,7 miljarder i investeringar i förskolor och skolor, cirka 500 nya pedagoger har anställts och över 3400 fler barn och elever undervisas i våra olika skolformer. 

Vi har klarat av att utveckla och satsa på skolor i hela kommunen, vi har utökat gymnasiets programbredd och – kanske viktigast av allt – lyckats med detta samtidigt som kvaliteten har ökat. Trots att verksamheten nu undervisar tusentals fler elever varje dag i alla skolformer har vi i princip högst andel behörig personal i hela Sverige, och elevernas resultat ligger i Sveriges absoluta toppskikt.

Umeborna skall känna sig försäkrade om att vilken skola de än sätter sina barn i skall de kunna vara säkra på att de får den bästa utbildning som går att få.

Men en sann socialdemokrat är aldrig nöjd med skolan, inte förrän varenda unge klarar sig. Uppenbarligen för barnens egen skull, men också för samhället. I Umeå kommer varenda människa att behövas. Vi har helt enkelt inte råd, vare sig ekonomiskt eller moraliskt, att låta barn falla igenom.

Därför vill vi fortsätta arbetet med att se till att resurserna vi har hamnar hos de barn som behöver dem bäst. Alla barn skall undervisas av utbildade lärare, alla barn skall ha tillgång till bra elevhälsa, specialpedagoger och skolbibliotek, och alla barn skall känna att de kan vara trygga i sina skolor. 

Umeborna skall känna sig försäkrade om att vilken skola de än sätter sina barn i skall de kunna vara säkra på att de får den bästa utbildning som går att få.

Umeås kommunala skolor är det självklara förstahandsalternativet för de allra flesta. Det är en position vi är stolta över att ha, och något vi kommer att vårda. Skälen till detta är många, men det kanske viktigaste är att det bara är så vi kan åstadkomma integration i skolan i rådande system. 

Skolan skall vara alla barns mötesplats – direktörens son och betongarbetarens dotter, religiösa, ateister och alla barn med alla tänkbara bakgrunder, förutsättningar och identiteter skall känna sig välkomna, behövda och sedda.

Skolan skall vara alla barns mötesplats – direktörens son och betongarbetarens dotter, religiösa, ateister och alla barn med alla tänkbara bakgrunder, förutsättningar och identiteter skall känna sig välkomna, behövda och sedda.

Friskolesystemet är segregerande. Ett fragmentiserat utbildningssystem innebär att barnen i Umeå inte får lära känna hela samhällets bredd. Så sliter man isär samhällen. Det skapar misstro, isolering och bristande tillit till varandra. Det kan ta generationer att reparera.

Kampen för en likvärdig, demokratiskt styrd skola där alla barn når sina bästa stämningars längtan måste utkämpas varje dag. Annars kryper den bortre parentesen allt närmare.

Läs mer om vår politik för en jämlik och demokratiskt kontrollerad skola via denna länk.

Denna artikel publicerades ursprungligen som en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande
facebook Twitter Email