Stoppa stöket i skolan! Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.

Stöket som råder i svensk skola gör att elever far illa. Barnen lär sig för lite och riskerar att hamna på glid. Samhället har alltför länge låtit marknaden styra skolan – det är hög tid att vi tar tillbaka kontrollen. Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor.

Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor.

Vårt Sverige kan bättre

Lärarna ska ha mandat att hålla ordning i klassrummen och skapa studiero. Sveriges skolor ska ha fler anställda och fokus på kunskap och studiero – inte vinstuttag eller religiös indoktrinering.

Ta tillbaka kontrollen från marknaden med

  • ett vinststopp med krav på att skattepengarna som friskolekoncernerna får ska användas till barnen – inte till vinstuttag.
  • stramare kontroll över vem som får driva skola i Sverige för att få bort oseriösa aktörer.
  • snabbare stängning av skolor med stora brister.
  • samma möjlighet till skolplats åt alla barn, inga möjligheter att paxa plats i kön redan på BB.

Mer studiero och trygghet med

  • tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa mot elever som hotar eller är våldsamma.
  • mobilförbud på lektionstid.
  • stärkt elevhälsa och särskilt stöd till elever som behöver det.

Stoppa religiösa friskolor med

  • förbjud fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

facebook Twitter Email