Visar alla poster med taggen:USA

Kampen för demokratin måste fortsätta!

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin.

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin. Joe Biden är inte socialdemokrat. Men han är en anhängare av demokratin. Det är viktigt. Demokratin är grundförutsättningen för ett anständigt samhälle, för rättsstaten och vakthållningen om…

Läs mer
facebook Twitter Email