Lindberg/Ågren: SD hackar på dragqueens medan Sverige är i kris

Så vad är det SD bryr sig om istället, alltmedan människors ekonomiska bekymmer hopar sig? Jo, att hacka på dragqueens. Det skriver Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S) i en debattartikel i tidningen Rörelsen.

Artikeln har också publicerats i Tidningen Rörelsen. Ta del av den på deras sajt via denna länk (öppnas i ny flik). Prenumerera på Rörelsens nyhetsbrev för att följa idédebatten om de stora frågorna i vår tid. Det kan du göra via denna länk (öppnas i ny flik).

I ett inlägg på Twitter nyligen förklarar Björn Söder (SD) att ”kulturkriget har börjat”. Han skriver att ”Nu ska konservatismen vinna. Den dekadenta vänsterns kulturpolitik ska snart vara ett minne blott. Allt för länge har den varit förhärskande som ett resultat av ohämmat socialistiskt inflytande och en kastrerad borgerlighet. Men nu är det slut.”.

Vilken är då den dekadenta, socialistiska kulturen som Socialdemokraterna ohämmat har plågat Sverige med sedan 1900-talet?

Några exempel:

  • Musik- och kulturskola.
  • Bibliotek med gratis bildningsaktiviteter för alla åldrar.
  • Breddidrott så att fler kan vara med, samt att bostadsområden har nära till fotbollsplaner.
  • Fritidsgårdar och samlingslokaler.

Här bör även nämnas länsmuseer, länsteatrar och länsmusik för att alla ska kunna ta del av och delta i vårt kulturarv. Tillgängliga vandringsleder, rastplatser och rekreationsområden så att vi kan vistas i vår natur och nyttja vår allemansrätt.

Till listan bör även fogas ett starkt SVT, Sveriges radio och Utbildningsradion i allmänhetens tjänst som producerar ett brett utbud, fritt från politiska och ekonomiska intressen. På samma tema: presstöd för att få en mångfald av mediaröster och främja debatt – inte bara ha det som stryker makten medhårs.

Och inte att förglömma: folkbildning, folkhögskolor och studieförbund, för att människor ska kunna förkovras, förstå och förbättra sin livssituation och samhället. Den socialdemokratiska politiken har värnat ett rikt föreningsliv och levande folkrörelser, för att människor under demokratiska former ska kunna utvecklas efter egna premisser.

Listan kan göras mycket längre. Den ”socialistiska kultur” Björn Söder ondgör sig över har slagit vakt om en offentlighet som präglas av nyfikenhet, frimod, tillit och upplysningsideal. Och den kompletteras av en välfärdspolitik som minskar klyftor och ohälsa, med insikten om att det gör människor friare och mer aktiva som medborgare i både kulturutövning och i vår fina demokrati.

Det Björn Söder (SD) beskriver med termer som ”dekadent” och ”kastrerat” är alltså sådant svenskar är stolta över när vi pratar med vänner i andra länder. Det som gör Sverige till Sverige och det som SD nu på många sätt angriper.

Den ”socialistiska kultur” Björn Söder ondgör sig över är i själva verket en demokratisk kultur, som gett människor mer frihet att förverkliga sina bästa stämningars längtan och reella möjligheter att kritisera, bilda opinion och utmana makten – även socialdemokratisk regeringsmakt – utifrån nya perspektiv.

Det är en kultur för frihet, till skillnad från den Söder företräder, som manar till likriktning och undergivenhet mot makten.

Men Björn Söders uttalande är anmärkningsvärt av fler skäl. Just nu har väldigt många det kärvt i plånboken och alldeles för många kämpar just nu med att ställa mat på bordet till sina barn.

Samtidigt väljer Sverigedemokraterna att bedriva en politik som omfördelar pengar nerifrån och upp. Välfärden befinner sig i en kris där omfattande nedskärningar väntar, men SD struntar i att skjuta till finansiering.

För Söder och SD blir helt enkelt kulturkrigandet viktigare än människors verkliga problem i vardagen. Det är faktiskt häpnadsväckande illa.

Lägg därtill att SD också aktivt underminerar förutsättningarna för de nya jobben, nu när Sverige står mitt i en nyindustrialisering. Även här får kulturkrigandet företräde.

För SD är satsningar på fossilfritt stål en symbol för ”socialistisk kultur”, inte minst för att sådana industrier kräver den snabba uppväxling av elproduktionen som bara vindkraften kan tillhandahålla i närtid. De är då beredda att offra tillväxt och jobb på kulturkrigets altare.

Så vad är det SD bryr sig om istället, alltmedan människors ekonomiska bekymmer hopar sig? Jo, att hacka på dragqueens.

Hans Lindberg (S), kommunalråd Umeå kommun

Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå kommun

facebook Twitter Email