Framåt för grön industri, utveckling och klimatomställning

När Umeå tar täten i klimatomställningen och bygger framtidens infrastruktur skapas en grogrund för nya gröna jobb, innovation och en ekonomisk utveckling som stärker den långsiktiga finansieringen av välfärden.

Det skriver kommunalråden Hans Lindberg (S) och Janet Ågren (S) i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren. Läs den via denna länk (öppnas i ny flik) eller nedan.

Vi vill att Umeå ska ta täten i klimatomställningen, utveckla framtidens infrastruktur och därmed bereda plats för gröna investeringar, jobb och innovation. Därför gick vi till val på ett löfte om att skapa förutsättningar för grön industri och nya gröna jobb i Umeå.

Detta kräver en aktiv politik för samhällsbyggnad och det är därför vi både lokalt och nationellt varit pådrivande för omfattande infrastruktursatsningar de senaste åren. Exempel på detta är den nya kvarkenfärjan, utbyggnaden av Umeå hamn och byggandet av Norrbotniabanan.

Vi har de senaste åren även förstärkt Umeå kommuns arbete med att ta fram byggklar mark med goda logistiklösningar och energiförsörjning för gröna industrietableringar. Detta möjliggjorde Komatsus investering i en ny, solenergiförsörjd fabrik på Klockarbäcken och nu ser vi ytterligare resultat av detta arbete.

I linje med våra vallöften utvecklas just nu planerna för ett världsledande centrum för grön innovation på Dåva-området, i form av Dåva Eco-Industrial park. Området ska bli ett nav för grön industri och innovation. 

I linje med våra vallöften utvecklas just nu planerna för ett världsledande centrum för grön innovation på Dåva-området, i form av Dåva Eco-Industrial park. Området ska bli ett nav för grön industri och innovation. 

Det första steget i områdets utveckling är det högaktuella arbetet med en ny etablering i samverkan mellan Umeå Energi och företagskonsortiet Liquid Wind. Det handlar om en ny industri där biogena utsläpp från fjärrvärmeverket fångas in för att därefter framställa det fossilfria drivmedlet e-metanol. 

Vid sidan av detta pågår arbetet med att bygga upp en verksamhet för hållbar slamhantering på Dåva-området och Umeå hamn ingår i ett forskningsprojekt om grön vätgas och andra fossilfria bränslen.

När Umeå tar täten i klimatomställningen och bygger framtidens infrastruktur skapas en grogrund för nya gröna jobb, innovation och en ekonomisk utveckling som stärker den långsiktiga finansieringen av välfärden.

När Umeå tar täten i klimatomställningen och bygger framtidens infrastruktur skapas en grogrund för nya gröna jobb, innovation och en ekonomisk utveckling som stärker den långsiktiga finansieringen av välfärden.

När vi nu befinner oss i och står inför fortsatt svåra ekonomiska tider är det viktigt att detta arbete fortsätter med oförminskad styrka. Det är viktigt att politiken och samhället håller fast i strävan efter en långsiktigt god och hållbar utveckling för Umeå, trots ekonomiska motvindar.

Hans Lindberg (S), kommunalråd

Janet Ågren (S), kommunalråd

facebook Twitter Email