Studiebesök på temat beredskap, civilt försvar och hållbar utveckling

Under fredagen genomförde kommunalrådet Janet Ågren (S) (t.v. på bild ovan) och vår riksdagsledamot från Umeå, Helen Pettersson (S) (t.h. på bild ovan), en stuiebesöksdag i Umeå. Efter valet i höstas representerar Helen medborgarna i riksdagens försvarsutskott. Temat för dagen var beredskap, civilt försvar och byggandet av ett robust samhälle som möter de stora säkerhetspolitiska utmaningarna för vår tid.

Förmiddagen inleddes med ett frukostmöte om hållbart byggande med 75 deltagare. Därefter träffade Helen och Janet den tillförordnade säkerhetschefen vid Umeå Kommun, Camilla Adolfsson, för ett samtal om kommunernas roll för beredskap, säkerhet och civilt försvar.

Under lunchen fortsatte samtalen med förtroendevalda i Umeå kommun om dagens och framtidens utmaningar. Dagen avslutades med ett studiebesök i Umeå hamn som belyste hur vi kan bygga säkerhet och beredskap och samtidigt trygga en hållbar ekonomisk utveckling, mellanfolkligt samarbete och möta klimatkrisen genom att satsa på framtidens infrastruktur.

Vi är stolta över att Helen företräder oss i Sveriges riksdag. Hon är en stark förkämpe för norra Sverige, Västerbotten och Umeå. Detta utgår från insikten om den oumbärliga roll vår del av landet kan fylla för att säkra en hållbar utveckling, stark beredskap och god ekonomisk utveckling för hela Sverige.

facebook Twitter Email