Repskap måndagen den 24 april kl 18:30 på Umeå Folkets hus

Socialdemokraterna i Umeå kallar till representantskapsmöte måndagen den 24 april kl 18:30 på Umeå Folkets hus i möteslokalen Loke. Kallelse har även gått ut via mail.

REPRESENTANTSKAPSMÖTE

DAG        Måndag 24 april

TID          Kl 18.30

PLATS    Umeå Folkets hus, sal Loke

Tema: Nomineringar av nämndemän 

– Umeå tingsrätt

– Hovrätt

– Förvaltningsrätt och kammarrätt.

* Rapport från Distriktskongressen

* Diskussion om framtida arbetsformer för representantskapet

OBS! Om du som ordinarie ombud inte deltar på repskapet, vidarebefordra då de handlingar som skickats till dig i kallelse via e-post till din ersättare.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Umeå arbetarekommun

facebook Twitter Email