Socialdemokraterna i Umeå har haft årsmöte!

Umeå arbetarekommun har haft årsmöte! Mötet ägde rum söndagen den 26 mars på Ersboda folkets hus. Styrelsen och utskotten avgav sina berättelser, årsmötesvalen gjordes och valanalysgruppen presenterade valanalysen. En verksamhetsplan antogs också för perioden 2023-2026.

Birgitta Mukkavaara och Börje Lundström fick Tage Erlanders hedersmedalj, som partistyrelsen utdelar till medlemmar som representerat partiet i samhället och/eller i vår egen organisation under minst 30 år, och fick de överlägset längsta applåderna.

Vi önskar den nya styrelsen och ordförande Andreas Lundgren all lycka med arbetet i och för folkrörelsen. I det arbetet deltar alla vi i Socialdemokraterna. Som Birgitta Mukkavaara (och Tage Danielsson) säger: “En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!” 🌹

Foto ovan samt foton nedan: David Nordlund

facebook Twitter Email