Beslut: Utökning av skolan i Rödåsel!

Tidigare under veckan fattade för- och grundskolenämnden vid Umeå kommun beslut om att utöka Rödåselsskolans verksamhet. Nu ska barnen i Rödåsel erbjudas utbildning på sin hemort från förskoleklass upp till årskurs 6 (tidigare upp till årskurs 5). Efter årskurs 5 har många barn i Rödåsel hittills behövt byta till en skola i Vindeln.

“Ur ett barnperspektiv är detta ett positivt beslut då eleverna slipper fler skolbyten och kan gå kvar ytterligare ett år hemma i Rödåsel.” säger Moa Brydsten (S), ordförande i för och grundskolenämnden vid Umeå kommun.

Denna förändring ligger helt i linje med Umeå kommuns och Vindelns kommuns skolstrukturarbete. Det ligger också i linje med vår ambition att erbjuda en bra och trygg skolgång för barn och unga i hela kommunen!

Läs mer via denna länk.

Foto ovan: David Nordlund

facebook Twitter Email