S föreslår en ny brottsofferlag

Brottsoffer har idag rätt till skydd, till stöd och hjälp samt till information, men det är utspritt i olika lagrum. Därför vill Socialdemokraterna se en särskild brottsofferlag som ska hålla samman och samla brottsoffers rättigheter.

Kriminaliteten är utspridd i vårt land och drabbar många. Flera brottsofferföreningar rapporterar att det skiljer sig mycket i hur bemötandet ser ut beroende på var i landet brottsoffret bor. Socialdemokraterna tycker att brottsoffers rättigheter behöver vara jämlika. Vem du är, var i landet du bor eller hur mycket pengar du har i plånboken ska inte avgöra dina möjligheter till att bygga upp ett gott liv efter att du har blivit utsatt för brott.

– Vi vill förändra synsättet. Det ska vara tydligt att brottsoffret har rättigheter, säger Ardalan Shekarabi.

Därför föreslår S nu att det bör införas en särskild brottsofferlag där alla rättigheter ska finnas samlade och den utsatte ska veta vad det finns för stöd från samhället att förvänta sig.

– Det borde finnas politisk enighet här mellan S och M, därför sträcker vi ut en hand till justitieministern och vill gärna ha samarbete kring frågan, säger Shekarabi.

facebook Twitter Email