“För att påverka LO-medlemmarnas arbets- och livsvillkor är det helt avgörande att engagera sig i arbetarrörelsens politiska gren – Socialdemokraterna.”

Per-Erik Johansson är 60 år gammal, bor i Obbola och jobbar som ombudsman för IF Metall. Han är en av dem som i valet i september 2022 fått förnyat förtroende att representera kommunmedborgarna i kommunfullmäktige. Han har också fått förtroendet att tjänstgöra som styrelseordförande för det kommunala bolaget Vakin.

Per-Erik är gift och har två barn och barnbarn. På fritiden umgås han helst med familj och vänner – gärna i fjällen eller på havet!

Han tycker att politikens främsta uppgift är att riva hinder så “att alla människor ges möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas fullt ut.” Det fackliga engagemanget har medfört att han har ett särskilt stort intresse för närings- och arbetsmarknadspolitik samt socialförsäkringsfrågor.

På frågan om varför han valde att engagera sig politiskt berättar Per-Erik:

“Efter att ha varit fackligt engagerad sedan 80-talet såg jag tidigt att för att kunna påverka LO-medlemmarnas arbets- och livsvillkor är det helt avgörande att engagera sig i arbetarrörelsens politiska gren, alltså Socialdemokraterna.”

Den kommande mandatperioden är många stora frågor för Umeås utveckling uppe på dagordningen.

Per-Erik berättar att han känner sig särskilt sporrad inför att fortsätta arbetet med att säkra Umeås framtida vattenförsörjning, eftersom det är en grundförutsättning för kommunens långsiktiga tillväxt.

Han ser också fram emot att fortsatt bidra till arbetet med cirkulär ekonomi och en hållbar hantering av medborgarnas avfall och avlopp “så att vi säkerställer att Umeå är en hållbar kommun att bo och leva i även för framtida generationer.”.

Vill du också engagera dig för bättre livsvillkor för arbetare och för ett långsiktigt hållbart samhälle? 🌹 Bli medlem i Socialdemokraterna du med: https://umesosse.se/engagera-dig/

facebook Twitter Email