“Jag valde Socialdemokraterna för att det är det parti som värnar den lilla människan”

Carin Conradsson, 82 år, från Hörnefors är en av våra nya ledamöter i kommunfullmäktige i Umeå efter valet 2022. Carin har tidigare haft kommunpolitiska uppdrag och återkommit som pensionär efter ett längre uppehåll. Det är aldrig för sent att engagera sig! I artikeln nedan presenterar Carin sig själv och varför hon valde att engagera sig politiskt.

Jag heter Carin Conradsson, är 82 år gammal och bor i Hörnefors. Sedan valet i september 2022 sitter jag som ledamot i kommunfullmäktige i Umeå. Det är en ära och ett privilegium att få företräda kommunmedborgarna i kommunens högsta beslutande organ.

Jag ser fram emot att under mandatperioden få vara delaktig i arbetet för att Umeå ska fortsätta vara en bra plats att bo på, med en god välfärd för alla, genom hela livet.

Vid sidan av uppdraget i kommunfullmäktige sitter jag i styrelsen för Gamla Gardets S-förening, Hyresgästföreningen Södra Västerbotten, PRO Hörnefors och Samorganisationen Umeå. Jag har även politiska uppdrag i Hörnefors som ledamot i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige.

Jag är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och mina föreningsengagemang tar upp en stor del av min tid, men jag gillar också att baka och läsa böcker! Mina hjärtefrågor i politiken är omsorgen om äldre samt sjukvård och hälsa.

Jag blev partipolitiskt aktiv någon gång på 1970-talet. Det som gjorde att jag engagerade mig i just Socialdemokraterna är för att partiet i såväl sina grundläggande idéer som konkret politik värnar den lilla människan, jämställdhet och alla människors lika värde.

Vårt parti växer! 🌹

Vill du precis som Carin engagera dig för vanligt folks intressen, jämställdhet och alla människors lika värde?

Bli medlem i Socialdemokraterna.

Foto ovan: David Nordlund

facebook Twitter Email