“Jag gick med i Socialdemokraterna för att det är det parti som bäst företräder strävan efter ett jämlikt samhälle som fungerar för alla människor”

Beatrice Årebrand är 57 år gammal och bor i Obbola. Hon jobbar som verksamhetsassistent och är sedan valet i september 2022 en av de socialdemokrater som företräder medborgarna i kommunfullmäktige i Umeå.

Hon har också fått förnyat förtroende att tjänstgöra som ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid Umeå kommun. Vid sidan av förtroendeuppdragen är hon aktiv i Obbolas socialdemokratiska förening och medlem i fackförbundet Handels.

Beatrice är en hemmakär kustbo som gillar att ha många järn i elden. Hon hittar gärna på små projekt i vardagen, gärna sådant som man snabbt kan se resultat av. Hennes politiska engagemang bottnar i en strävan efter att vara delaktig i att bygga ett samhälle där människor ges jämlika chanser till ett gott liv. Hon har också ett särskilt intresse för arbetsmarknadspolitik och hälso- och sjukvårdsfrågor.

När vi ber henne berätta hur länge hon varit politiskt engagerad och varför hon gick med i Socialdemokraterna säger hon:

“Jag har varit politiskt aktiv i drygt 20 år. Det politiska intresset har nog alltid funnits där, men det blev mer uttryckligt i samband med att jag engagerade mig fackligt. Jag gick med i Socialdemokraterna för att det är det parti som bäst företräder strävan efter ett jämlikt samhälle som fungerar för alla människor, oavsett kön, bakgrund eller förutsättningar.”

Vårt parti växer. Vill du också engagera dig för ett tryggare, starkare och mer jämlikt samhälle? Bli medlem i Socialdemokraterna i Umeå: https://umesosse.se/engagera-dig/

facebook Twitter Email