“Med en skola, vård och omsorg som fungerar för alla och där personalen har schyssta villkor, byggs ett samhälle där vi alla är friare och tryggare.”

Andreas Lindgren är 45 år, socionom och boende på Tomtebo i Umeå. Han har efter valet i september i år fått förnyat förtroende att företräda Umeborna i kommunfullmäktige och som ordförande för individ- och familjenämnden.

Andreas är också ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. Vid sidan av detta är han också ordförande för den lokala partiorganisationen, Socialdemokraterna i Umeå.

Innan Andreas blev förtroendevald arbetade han under många år inom socialpsykiatrin. Att arbeta med och ta strid för bättre villkor för samhällets mest utsatta är något som ligger Andreas varmt om hjärtat. Andreas återfinns ofta längst fram i debatten om socialpolitik, samt i kampen för en starkare och mer jämlik välfärd.

“Med en skola, vård och omsorg som fungerar för alla och där personalen har schyssta villkor, byggs ett samhälle där vi är friare och tryggare – både som individer och kollektiv.” säger Andreas och betonar vidare vikten av facklig-politisk samverkan:

Foto: David Nordlund
Foto: David Nordlund

“Vårt parti grundades 1889 av facket för att ta strid för ett bättre samhälle för vanligt folk, för arbetare. Detta har byggt vårt land starkt och det lyfte Sverige ur fattigdom under 1900-talet. Men arbetet måste fortsätta och därför är samverkan mellan politik och fackföreningsrörelse så otroligt viktig.”

På frågan om varför Andreas valde att engagera sig politiskt svarar han:

“Jag var mycket samhällsintresserad på gymnasiet och skrev insändare och läste mycket. I samband med detta började jag förstå att fackföreningsrörelsen var viktig för jämlikheten i samhället och började engagera mig i arbetarrörelsen. Partimedlemskapet kom 1997 när jag var med och bildade Multinationella socialdemokratiska föreningen i Umeå (MSF).”

Vill du också engagera dig för ett starkare, tryggare och friare samhälle? Bli medlem i Socialdemokraterna i Umeå du med: https://umesosse.se/engagera-dig/

facebook Twitter Email