“Jag gick med i Socialdemokraterna för att vara delaktig i att forma Umeås framtid i en hållbar och jämlik riktning.”

Rebecka Jakobsson är 33 år gammal, småbarnsförälder, jobbar som personalkonsult och bor i Obbola. Hon är också sedan valet i år ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Nyligen valdes hon också till ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid Umeå kommun.

Vid sidan av förtroendeuppdrag och politiskt engagemang har hon i omkring tio år varit verksam i organisationen Unga Örnar. Hon är i dag också ordförande för Unga Örnar Västerbotten. På fritiden kopplar hon gärna av med friluftsliv, trädgårdsarbete och matlagning.

Rebecka brinner för rätten till en jämlik och god utbildning för alla barn och elever. Demokratifrågor och jämställdhet ligger henne också varmt om hjärtat. På frågan om varför hon engagerade sig politiskt berättar hon:

“Jag gick med i Socialdemokraterna 2010 för att fortsätta vara med och påverka Umeås framtid i en hållbar och jämlik riktning. Jag arbetade vid tidpunkten med inflytandefrågor för ungdomar i kommunen vid tillfället och kände att jag ville fortsätta med det på något sätt och att jag hade hade mycket att bidra med.

Jag är socialdemokrat därför att jag tror på att vi skapar samhället tillsammans. Vi behöver ett politiskt styre som omfördelar resurser från de som har till de som behöver, exempelvis genom en stark välfärdsstat. Jag vill se ett samhälle där vi bryr oss om och ta hand om varandra och vår gemensamma planet.”

På frågan om vad hon ser fram emot under mandatperioden svarar hon vidare:

“Jag ser mycket fram emot att vara med och driva en aktiv politik för en växande stad. Att arbeta för att säkra kompetensförsörjningen inom välfärdsyrkena och genomföra bland annat ökad bemanning och gymnasielärlingsanställning.”

Vill du också vara med och forma framtidens Umeå? Du behövs! Bli medlem i Socialdemokraterna i dag: https://umesosse.se/engagera-dig/

facebook Twitter Email