Offentligt möte Ersboda Socialdemokrater

             Offentligt möte

 

Här med inbjuder Ersboda Socialdemokraters förening till ett öppet offentligt möte den 6/12–2022 kl: 19.00-21.00 Lokal: ERSBODA KYRKAN, UNGDOMSLOKALEN

Dagordning:

  1. Information från föreningen
  2. Mikael Berglund från byggnadsnämnden berättar om nutid och framtidsutsikterna ser ut för Ersbodas stadsdel. Vi får även besök av Christina Bernhardsson tekniska nämnden.
  3. Frågor & avslut
facebook Twitter Email