Alla har rätt till ett liv fritt från våld!

Den 25:e november, den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor, markerar starten på FN:s årliga kampanj "16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld". Det är ett tillfälle att lyfta betydelsen av fortsatt och förstärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och flickor.

“Det fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska våldet mot kvinnor och flickor är ett stort samhällsproblem. Att bekämpa detta våld är en fråga om att rädda liv och att säkerställa de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Det angår oss alla. Kampen för jämställdhet måste fortsätta i såväl politiken som i vardagen. Vi har alla ett ansvar och vi kan alla göra något.” säger Charlotta Westerlund (S), ordförande för Umeå kommuns jämställdhetsutskott.

Ett sätt att bidra till att våld mot kvinnor och flickor ska upphöra, är genom att påverka och förändra attityder. Läs mer och se filmer om detta på www.umea.se/vimåsteprata

Du kan också lämna en gåva till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (ROKS), för att stötta tjej- och kvinnojourernas viktiga arbete med att bekämpa våldet samt stötta och skydda våldsutsatta: https://www.roks.se/index.php/om-roks/ge-en-gava

Läs mer om hur du kan stötta Kvinnojouren i Umeå (som ingår i ROKS) här: http://www.kvinnojoureniumea.se/

Läs mer om FN:s kampanj här: In focus: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence | UN Women – Headquarters

facebook Twitter Email