Representantskapsmöte söndag den 6 november

Umeå Arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte söndag 6 november kl 13.00 i Loke på Umeå Folkets hus.

Tema: Fastställande av nomineringar till uppdrag i styrelser och nämnder i kommunen

Välkomna

Styrelsen för Umeå arbetarekommun

facebook Twitter Email