Kunskap är makt! Program för höstens och vinterns studiecirklar.

Under hösten och vintern erbjuder Umeå Socialdemokratiska Arbetarekommun möjligheter för medlemmar att bilda sig, vidga sina kunskaper och vässa sina färdigheter i ett antal studiecirklar. Dessa cirklar utgår från högaktuellt studiematerial och behandlar bland annat kriget i Ukraina, välfärdsfrågor och klassklyftor. En studiecirkel kommer även att tillägnas att vässa våra färdigheter vad gäller att skriva bra och övertygande motioner. Varmt välkommen att anmäla dig!

Umeå arbetarekommun bjuder in till studiecirklar hösten/vintern 2022/2023. Välkommen med din anmälan via denna länk: Studiecirklar i Umeå arbetarekommun och ABF Umeåregionens regi hösten/vintern 2022/23 (google.com)

De områden som studiecirklarna kommer att behandla är kriget i Ukraina, ökade klassklyftor, om vården, och dessutom cirkel om hur du skriver en motion.

Naturligtvis kan studierna bedrivas i din egen s-förening, men tanken är också att du som medlem i partiet kan anmäla dig direkt till Arbetarekommunen, exempelvis när antalet deltagare i din egen förening inte räcker till för cirkelstart.

Förslagna böcker kommer också att finnas till hands för lån.

I vilken form studierna kommer att bedrivas, digitalt, fysiskt eller både och, blir upp till deltagarna i själva i cirkeln att komma överens om.

När ca 7-10 deltagare anmält sig till ett område går cirkeln igång så fort som möjligt.

Anmälan görs till Umeå Arbetarekommun på anmälningslänken här nedan, dock senast söndag den 23 oktober.

Studiecirklar i Umeå Arbetarekommuns regi hösten/vintern 2022/23

1. ”Det fallna imperiet”, Ryssland och väst under Vladimir Putin, av Martin Kragh.

För den som vill förstå Putins drivkrafter och hans dröm om en rysk stormakt baserad på auktoritär politisk grund. Böcker som också kan läsas under cirkeln är

”Fascismen, en varning av Madelene Albright,”Oligarkerna” av Claes Ericson och ”Sammetsdiktaturen” av Anna-Lena Laurén. Allt i ljuset av det som hänt och händer just nu i Ukraina.

2. ”Girig-Sverige” av Andreas Cervenka

En nödvändig och mycket aktuell läsning för dig som vill förstå vad som hänt och just nu händer Sverige med höga räntor, fallande bopriser, ökande matpriser och elpriser som når nya höjder. Men också varför Sverige blivit ett paradis för de superrika.

3. ”Sjuk Vård”, av Dan Andersson

Det är kris i svensk vård, både inom förlossningsvården och i vården av äldre. Men också på många håll med köer till nödvändiga operationer och stor brist på personal.

Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO, skärskådar de allvarliga strukturella och ekonomiska problemen inom det svenska vårdsystemet och ger konkreta siffror på hur stort

förändringsuppdraget faktiskt är.

4. Vi lär oss att skiva bra och övertygande motioner

Vi använder oss av några träffar för att lära oss motionsskrivandets sköna konst för att demokratisk väg påverka politiken på lokalt, regional och centralt plan. Ungefär 3 träffar planeras.

Välkommen med din anmälan via denna länk: Studiecirklar i Umeå arbetarekommun och ABF Umeåregionens regi hösten/vintern 2022/23 (google.com)

Väl mött!

/Kurt-Åke Sjöström

Studieledare i Umeå arbetarekommun

facebook Twitter Email