Utlandsägda och börsnoterade skolor har ökat med 70 procent

Sedan 2014 har antalet utlandsägda eller börsnoterade grundskolor ökat med hela 70 procent, från 86 skolor 2014 till 146 skolor år 2021. Läsåret 2009/10 fanns det bara två grundskolor som ägdes av en utlandsägd koncernmoder. Det visar en ny rapport från Riksdagens utredningstjänst. Under samma period har aktiebolag och skolkoncerner alltmer dominerat nyetableringarna av friskolor i Sverige, visar Skolinspektionens statistik.

Söndag den fjärde september höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom en pressbrief på Sveavägen 68 för att presentera hur Sveriges extrema skolmarknadsexperiment får konsekvenser för hela vårt samhälle.

– Det är en skrämmande utveckling att ägandet och kontrollen av våra svenska skolor förflyttas utomlands. Samhället ska styra skolan, men nu ser vi hur ett antal koncerner alltmer dominerar utvecklingen. Tyvärr ser vi också att högerkonservativa politiker på flera håll i landet hjälper koncernerna på traven med olika subventioner. Samhället måste ta tillbaka kontrollen över skolan innan det är försent, säger Lina Axelsson Kihlblom,

Sammanfattning RUT-rapport:

  • Läsåret 2009/10 fanns det enligt Skolverket två grundskolor och 32 gymnasieskolor som ägdes av en utlandsägd koncernmoder. Det fanns då omkring 355 grundskolor och 385 gymnasieskolor som ägdes av ett aktiebolag.
  • I mars 2014 fanns det enligt Skolinspektionen 86 grundskolor och 151 gymnasieskolor som ägdes av en utlandsägd koncernmoder. Det fanns totalt 484 grundskolor och 398 gymnasieskolor som ägdes av ett aktiebolag.
  • I mars 2021 fanns det 146 grundskolor och 161 gymnasieskolor som ägdes av en utlandsägd koncernmoder. Det fanns totalt 517 grundskolor och 392 gymnasieskolor som ägdes av ett aktiebolag

Aktiebolagens och skolkoncernernas dominans över skoletableringarna har ökat de senaste åren.

2010-2017 stod aktiebolag för 81 procent av alla ansökningar om att nyetablera eller utöka skolverksamhet.

2018-2020 stod aktiebolag för hela 91 procent av alla ansökningar om att nyetablera eller utöka skolverksamhet.

  • 2020 kom 34 av 36 beviljade ansökningar om att starta friskola från aktiebolag. 23 av dessa ingick i en skolkoncern. Hela nio ingick i en och samma megakoncern.

2021 stod aktiebolag för 91 procent av 123 ansökningar om nyetablering.

  • Koncerner stod för 50 procent av de inkomna ansökningarna men för 65 procent av de godkända ansökningarna. Fyra koncerner stod bakom hälften av de godkända ansökningarna.
  • När det gäller ansökningar om utökningar stod sökande som ingår i koncern bakom 50 av de 55 godkända tillstånden. En koncern stod bakom 38 procent av de godkända ansökningarna.
facebook Twitter Email