Högerkonservativ ekonomisk politik slår mot vanligt folk

Den samlade högeroppositionen går fram med nästan 80 miljarder i skattesänkningar utan att vara överens om hur det ska finansieras. Skattesänkningar som riskerar att elda på inflationen och leda till nedskärningar i välfärden och högre boräntor för vanliga hushåll.

Onsdag den 31 augusti höll finansminister Mikael Damberg en pressbrief om det ekonomiska politiska läget och konsekvenserna av de högerkonservativa partiernas ekonomiska politik.

Inflationen är just nu hög i Sverige och i omvärlden. Ryssland bedriver ett invasionskrig mot Ukriana och ett energikrig mot hela Europa som lett till rekordhöga elpriser i Sverige. De senaste månaderna har även livsmedels-, varu- och tjänstepriser bidragit till att inflationstakten har ökat. Många hushåll har det tufft just nu med höga räkningar. Riskerna är stora risker för en sämre ekonomisk utveckling i vår omvärld, med högre priser och högre räntor som drabbar både hushåll och företag.

– Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för allt – men vi ska inte lämna vanligt folk i sticket. Det handlar om att stötta de hushåll som drabbas hårdast av prisökningarna, utan att bidra till att lägga ved på inflationsbrasan. Finanspolitiken måste vara välavvägd och ansvarsfull för att inte spä på inflationen, säger Mikael Damberg.

Med ett reformutrymme på cirka 30 miljarder nästa år kommer det att krävas en ansvarsfull ekonomisk politik för att vi ska kunna anställa fler lärare, undersköterskor och personal i äldreomsorgen, menar Mikael Damberg. Samtidigt går den samlade högeroppositionen fram med nästan 80 miljarder i ofinansierade skattesänkningar som riskerar att elda på inflationen och leda till både nedskärningar i välfärden, stora underskott och högre boräntor för vanliga hushåll.

– I det här ekonomiska läget kommer stora ofinansierade skattesänkningar leda till antingen underskott i statsfinanserna eller nedskärningar i välfärd och skyddsnät, i värsta fall både och. Missköter man de offentliga finanserna är det välfärden och ytterst hushållen som får betala priset för det i form av nedskärningar på personal i välfärden och högre boräntor, säger Mikael Damberg.

Finansministern menar att det stundande valet till stor del kokar ner till en fråga om ledarskap. Vem som har förmågan, erfarenheten och kunskapen att leda Sverige genom de här osäkra tiderna: Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson? Och när det gäller ordning och reda i statens finanser har Moderaterna fortfarande mycket kvar att bevisa.

– Det finns en bevisbörda på Moderaterna. Tre gånger har de fått möjlighet att styra Sverige, som statsminister och finansminister. Alla tre gånger har det lett till budgetunderskott, säger Mikael Damberg.

facebook Twitter Email