Håll kriminella borta från gatan och stärk brottsoffer

I Socialdemokraternas nationella valmanifest ”Vårt Sverige kan bättre” hamnar ett stort fokus på att bekämpa kriminaliteten. En nyhet i valmanifestet handlar om det brottsförebyggande arbetet.

– Vi kommer att jobba stenhårt, både med att sätta fler kriminella bakom lås och bom, men även med att förhindra rekryteringen av ungdomar, sa Magdalena Andersson på pressträffen där valmanifestet presenterades.

Att bryta segregationen och knäcka den grova brottsligheten är en av Socialdemokraternas viktigaste frågor inför valet. Gängkriminaliteten hotar vårt samhälle. Skjutningar och sprängningar skördar liv och sprider otrygghet.

Socialdemokraterna har redan genomfört en mängd åtgärder på området. Bland annat satsningar på fler poliser och en ökad takt i utbyggnaden av våra fängelser och stärkta domstolar. Det arbetet fortsätter. Gängkriminella ska kunna förbjudas att vistas på vissa platser, samtidigt som straffen behöver skärpas ytterligare. Socialdemokraterna vill även öka polisens befogenheter, så att de till exempel får använda sig av hemlig avlyssning och underlätta samarbeten mellan olika offentliga aktörer genom att ta bort sekretesshinder.

Men fler poliser och tuffare straff är bara halva svaret. Ska samhället lyckas trycka tillbaka gängen behövs en motsvarande satsning på det förebyggande arbetet. Nyrekryteringen av unga pojkar in i den kriminella livsstilen måste helt enkelt brytas.

Socialdemokraterna går därför till val på att vi för varje satsad krona på fler poliser, ska satsa minst lika mycket på det brottsförebyggande arbetet. S vill också stärka brottsoffers ställning – de ska få upprättelse för den kränkning som brottet innebär.

– Vi kommer att bekämpa gängkriminaliteten med en politik som ser hela problemet, säger Magdalena Andersson.

Reformer som ingår i paketet för att bekämpa kriminaliteten:

 • För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet.
  De senaste åren har S lagt stort fokus på det brottsbekämpande arbetet genom att skärpa över 70 straff och kraftigt bygga ut Polisen. Vi ska fortsätta att skärpa straffen och anställa fler poliser, men det räcker inte. För varje kriminell som spärras in står en ung pojke redo att ta dennes plats. Nyrekryteringen måste brytas. Nu behöver vi också satsa motsvarande på det förebyggande arbetet. Socialdemokraterna går till val på att vi för varje satsad krona på fler poliser ska satsa minst lika mycket på det brottsförebyggande arbetet.
 • Hårdare straff vid allvarlig och upprepad brottslighet. S vill förstärka samhällets reaktion mot de som döms för upprepade fall av allvarliga gängbrott eller sexualbrott. Det kan handla om att fler dömda ska avtjäna en längre del av, eller hela sitt straff, på anstalt och ge möjligheter till övervakning även efter avtjänat straff.
 • Vistelseförbud för gängkriminella. Vi vill införa möjlighet att utfärda geografiska vistelseförbud, exempelvis när en individ är involverad i gängkriminalitet eller narkotikaförsäljning. Syftet är att få bort de mest brottsaktiva från utsatta platser för att lugna ner pågående konflikter och minska brottsligheten, vilket också minskar rekryteringen av unga.
 • Ökade möjligheter till hemlig avlyssning och andra tvångsmedel. Hemlig avlyssning och andra tvångsmedel, som exempelvis genomsökning på distans efter information som finns lagrad på en mobiltelefon eller dator, är centrala i bekämpandet av de kriminella.
 • Ökade möjligheter att använda fingeravtryck och DNA i brottsbekämpning. Fler personer som misstänks för brott måste kunna identifieras med hjälp av fingeravtryck, DNA och ansiktsbilder. Här måste lagstiftningen hänga med i den tekniska utvecklingen. Det kommer att göra brottsutredningar mer effektiva.
 • Riv sekretesshinder som hindrar brottsbekämpningen. De brottsbekämpande myndigheterna behöver information från andra myndigheter både för att bekämpa organiserad brottslighet och för att förebygga brott. Det informationsutbytet måste öka, samtidigt som det ska vara rättssäkert.
 • Starkare stöd till brottsoffer. Fler ska erbjudas vittnesstöd och överfallslarm. Återkopplingen till brottsoffer ska stärkas under hela rättsprocessen. Ge brottsofferjourer stärkt stöd och öka samverkan mellan polis och försäkringsbolag. Stärk särskilt stödet till barn som utsätts för brott. En pappa som slår sin partner är inte bara en förövare, utan också en dålig pappa. Vi vill att vårdnad och umgänge ska kunna begränsas ytterligare och i fler fall så att ett barn vars förälder misshandlar inte ska tvingas till umgänge med föräldern.
 • En ny lag om ordningsvakter. Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen. Ordningsvakter ska exempelvis inte användas mot den grova brottsligheten. Det finns dock fler uppgifter som ordningsvakter kan utföra och som frigör polisens resurser för mer avancerade uppgifter. Ordningsvakters arbete kan vara ett viktigt bidrag i arbetet med allmän ordning och säkerhet. Vi vill därför införa en ny lag som möjliggör detta. Utbildningen och tillståndsgivningen för ordningsvakter ska också skärpas.
 • Skärpta straff för gängkriminella. Vi vill gå fram med de mest omfattande straffskärpningarna för gängkriminalitet någonsin i Sverige. Det handlar om skärpta straff för brott såsom olaga hot, utpressning, rån och narkotikaförsäljning, samtidigt som vi vill göra det möjligt att döma gängkriminella till straff som är hårdare än maxstraffen. För att stoppa nyrekryteringen av unga vill vi göra det kriminellt att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.
 • Fördubblat straff för grovt vapenbrott. Samhället måste markera ännu hårdare mot gängens skjutningar. Därför vill vi fördubbla minimistraffet för grovt vapenbrott, från två till fyra års fängelse. Därmed kommer polisen också kunna använda hemlig rumsavslyssning, så kallad buggning, vid misstanke om grovt vapenbrott.
facebook Twitter Email