Facit finns för konsekvenserna för Umeå av högerpolitiken – sänkt skatt och privatiseringar före skola, vård, omsorg och trygghet

Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag för Umeå kommun för 2023 antogs i juni. Det är en budget med fokus välfärd, tryggheten, klimatet samt jobb och utveckling i hela kommunen. Det är också ett förslag som ingår i en större bild vad gäller hur Umeå ska utvecklas. Det är tydligt att prioriteringar spelar roll i kommunpolitiken. Mot detta stod högerns budgetförslag som år efter år satt skattesänkningar och prioriteringar framför skola, vård, omsorg, trygghet och klimatinvesteringar. Dessa budgetar ger viktig information om partiernas visioner för Umeå även efter valet. Vilket Umeå vill du se efter valet i höst?

Läs mer om vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 via denna länk.

För oss spelar de stora penseldragen roll. I vilken riktning ska Umeå utvecklas? Och vad blir resultatet av enskilda års budgetförslag över tid?

Genom våra budgetförslag för Umeå kommun för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 har anslagen till verksamheterna i skola, vård och omsorg ökat med mer än en miljard. För de satsningar som görs för 2023, se allt och lite till via denna länk. Vi har därutöver säkrat miljardinvesteringar i nya lokaler, infrastruktur och utrustning för välfärdens behov. 

Vi fortsätter sätta fokus på välfärdens behov i vårt budgetförslag för 2023. Umeå ska ha en skola, vård, omsorg och socialtjänst som finns för medborgarna i livets alla skeden och håller ihop samhället.

Tack vare att vi kunnat sätta stopp för Moderaternas förslag på kommunala skattesänkningar för 2019-2022 kan vi göra satsningar, investeringar och skapa en buffert för Umeå kommun för sämre tider. Vi vill att samhället ska klara utmaningarna över tid, inte bara från år till år.

Hade skatten sänkts så mycket som Moderaterna föreslagit under mandatperioden (60 öre) hade en medelinkomstaggare i Umeå fått ett kafébesök extra i plånboken varje månad, till ett pris av 198 miljoner mindre för 2023 till skola, vård, omsorg, trygghetsarbete, socialtjänst och klimatinvesteringar.

Härutöver föreslogs en skattesänkning på 10 öre i budgeten för 2023, något som hade kostat välfärden 33 miljoner kronor. Lika mycket som vi lagt på att öka bemanningen i äldreomsorgen i budgetarna för 2022 och 2023.

Vi har skyddat trygghetsarbetet mot Moderaternas nedskärningar

För att finansiera sina förslag på sänkt skatt drar Moderaterna ned på trygghetsarbetet i flera av sina budgetförslag från den gångna mandatperioden. Prioriteringar spelar roll.

De har konsekvent i sina budgetar föreslagit nedskärningar på den hårt ansträngda individ- och familjenämndens budget med omkring 30 miljoner per budgetförslag. Det hade eliminerat socialtjänstens förebyggande arbete. 

I sin budget för 2021 föreslog M också en neddragning på den budgetpost under kommunstyrelsen som finansierar Umeå drog- och brottsförebyggande råd. Hade budgeten gått igenom fanns risk för att det skulle drabba UmeBrå.

Läs mer om vad vi gjort för att Umeå ska vara tryggt och säkert via denna länk.

Vi vill att samhället ska rustas för att klara samhällsproblemen och bygga ett Umeå som är tryggt, hållbart och erbjuder goda livsvillkor. Det behövs mer resurser, inte mindre.

M:s målsättning är att sänka kommunalskatten med en krona. För en medelinkomsttagare I Umeå innebär det mer pengar i plånboken för ett par kafébesök extra i månaden – men för Umeås välfärd innebär det en förlust på 330 miljoner per år eller mer.

Det motsvarar:

  • Mer än 2 100 förskoleplatser i kommunal förskola eller,
  • Cirka 700 undersköterskor inom äldreomsorgen eller,
  • Mer än 550 grundskolelärare eller,
  • Mer än 500 sjuksköterskor inom äldreomsorg eller,
  • Mer än 2 200 utbildningsplatser på gymnasiet eller,
  • Mer än 360 platser på vård- och omsorgsboende
facebook Twitter Email