“Den här bilden önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se.”

"Den Socialdemokratiska politiken i Umeå med stora satsningar på förebyggande arbete och samverkan ger resultat. Precis som polisen i Umeå själva hävdar är nyckeln till att stoppa kriminaliteten." Det skriver Andreas Lundgren, ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun.

Bilden ovan önskar Moderaterna i Umeå att du aldrig skulle få se. Det här är nämligen en sammanställning av anmälda brott i Sveriges kommuner med över 100,000 invånare. Plus Sundsvall och Luleå för att ge lite norrlandsperspektiv.

Vad bilden visar är att bland dessa 21 kommuner har Umeå överlägset minst anmälda brott per 100,000 invånare. Endast Luleå och Nacka har dessutom färre totalt anmälda brott än Umeå. Och då är de kommuner med betydligt färre invånare.

Det är ingen slump att det ser ut så här. Den Socialdemokratiska politiken i Umeå med stora satsningar på förebyggande arbete och samverkan ger resultat. Precis som polisen i Umeå själva hävdar är nyckeln till att stoppa kriminaliteten.

Moderaterna har å sin sida under den gångna mandatperioden föreslagit skära ned 90 miljoner på Individ- och familjenämnden(socialnämnden) fördelat på 3 år. Man har genom åren dessutom försökt stoppa vår utökning av fältgruppen och sedan röstat för att skära ned på den.

Så ser politiken ut av ett parti som i Umeå inte kan presentera något annat än repressiva åtgärder. Som exempel kan nämnas att av Moderaterna i Umeås 55 punkter i sitt valmanifest så nämns ordet “förebyggande” bara en gång. Och då handlar det om slumpmässiga drogtester på gymnasieskolor.

Det är på tok för svagt.

De kommande åren behöver vi stötta ungdomar och se till att Umeå utvecklas utan segregation. Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden visat att det förebyggande arbetet är nyckeln till ett Umeå som växer tryggt och säkert.

Vi har satt in stora insatser som förhindrade att Umeå utvecklade utsatta områden och gjort kampen mot segregation och kriminalitet till ett övergripande mål för Umeå. Vi har i vår budget också tagit fram ett särskilt årligt utvecklingsanslag för att stimulera till mer samverkan och tidiga insatser till våra barn och ungdomar.

Nu behöver vi fler socialarbetare som arbetar nära skolan, mer satsningar på föreningslivet och mer stöd till barns skolframgång. Den 11 september går vi till val på att utöka det förebyggande arbetet med tidiga insatser till barn- och unga. Det är vårt vallöfte till umeborna.

Andreas Lundgren (S), ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och individ- och familjenämnden vid Umeå kommun. 

facebook Twitter Email